Նոր շրջան
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12

Ն. Ա. Մ. Ամանորը.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 3-4


Տերտէրեան, Եղիշէ Պատրիարք Ամանոր.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 4


Ազգային մտահոգութիւններ

Նալպանտեան, Ա. Զենոբ Քհնյ. Հեռուստաքարոզչութիւն.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 5-8


Եղիշէ Պատրիարք Տէրտէրեանէն մտածումներ.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 8


Նիւթեր Պատմութեան համար

Ղազարեան, Վաչէ Ազգային Ժողովի Նիստերու Սեւագիր Ատենագրութիւններ 1919-1922.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 9-28


Եղիշէ Պատր. Տէրտէրեանի Պատգամներէն.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 28


Մարզպանցի, Մ. Ուխտագնացի Յուշեր.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 29-31


Գիրքերու հետ

Արզումանեան, Դոկտ.Զաւէն Ա. Քհնյ. Օրմանեան Մաղաքիա Պատրիարքի «Հայոց Եկեղեցին» Երկին Անգլերէն Վերջին Հրատարակութիւնը 2016 թուին Աչքառու Թերութեան Առիթով.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 32-33


Գոճայեան, Դոկտ. Մինաս Հայ Դպրոցը Լոյսի Տաճար մը.Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Աւանդը.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 34-39


Մանուկեան, Նուրհան Արք. Գիր Ողջոյնի առ Մելգոնեանցիք.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 40


Նոր գիրքեր.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 41-42


Հայ մանրանկարչական արուեստ

Մանուկեան, Սեդա Մատթէոս Աւետարանչի նորայայտ պատկերը ՄՄ Հմր 5546 ձեռագրում.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 43-50


Ծովանկարիչ Յովհաննէս Այվազովսքի, Ղրիմի ամենէն նշանաւոր հայը.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 50


Nshanian, Bishop Mesrop Sts. James Press of the Apostolic see of Jerusalem on the Occasion of its Centennial 1833-1933.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 51-69


Բանուչեան, Արշակ Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց Մատենադարանում պահպանուող մի վաւերագրի մասին.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 70-88


Ներսէսեան, Տ. Ներսէս Ա. Քհյ. Պատասխան.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 89-91


Նորատունկեան, Գաբրիէլ Էֆ. Մինչեւ Լոզան եւ հայակական պատուիրակութիւնները.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 92-95


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Ցեղասպանութեան թեման Ժանսեմի նկարներում.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 96-97


Մանուկեան, Նուրհան Արք. Շնորհաւորագիր Ամենապատիւ Պատրիարք Հօր կօղմէ.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 98


Ամենապատիւ Պատրիարք Հօր ողջոյնի խօսքը.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 99


Եկեղեցական կեանք.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 100-104


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Պաշտօնականք.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 104-107


Բովանդակութիւն.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12, էջ 108


«Սիոն»-ի բաժանորդագրութիւն.
Հատոր 85 (2016), թիւ 7-12