Նոր շրջան
Հատոր 90, թիւ 4-6 (2018)

Խմբագիր.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6


Խմբագրական

Ն. Ա. Մ. Խմբագրական.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 123-124


Ամեն. Ս. Պատրիարք Հօր պատգամը Ս. Յարութեան տօնի առիթով.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 125-127


Կրօնական

Ն. Ա. Մ. «Զի ամենայն որ բարձրացուցանէ զանձն իւր խոնարհեսցի, եւ որ խոնարհեցուցանէ զանձն՝ բարձրասցի» (Ղուկ. 18։14).
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 128-130


Ն. Ա. Մ. «Ինչ օգուտ, եթէ մարդ այս ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորսնցնէ» (Մատթ. 16։26).
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 131-132


Ն. Ա. Մ. Դանիէլ.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 133-134


"Heaven and Hell".
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 135


Քարոզխօսական

Մանուկեան, Նուրհան Արք. Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Օծման առիթով.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 136-138


Օհանեան, Զաքէոս Ծ. Վրդ. Խաւարման Գիշեր.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 139-140


Բանաստեղծական

Եղիվարդ Ապրիլ 24.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 141-147


Բանասիրական

Պէրպէրեան, Վալտեր Փոխառեալ և բնիկ տերմինները Գրիգորիսի «Քննութիւն բնութեան մարդոյ եւ նորին ցաւոց» երկում.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 148-154


Գրական

Պէրպէրեան, Վալտեր Քրիստոնէական արժէքների վարուժանական ընկալումները.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 155-163


Մերջանեան, Տաթեւիկ Արեւմտահայ նորավէպի կառուցուածքային առանձնայատկութիւնները.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 164-176


Մխիթարեան, Սարգիս Հայրենիքի վերածնութեան խորհուրդը Վահան Տէրեանի «Մի՛ խառնէք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին» բանաստեղծութեան մէջ.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 177-187


Պատմական

Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Մայիսեան եռատօն.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 188-193


Անտիպ էջեր

Տէրտէրեան, Եղիշէ Արքեպս. Ապրիլ 24.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 194-196


Տէրտէրեան, Եղիշէ Արքեպս. Պահքը.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 197-198


Յոբելեան

Քահանայութեան Յիսնամեակ Գերաշնորհ Տ. Սեւան Արք. Ղարիպեանի, Լուսարարապետի Ս. Առաքեալական Աթոռոյս.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 199-200


Յիսուն տարի առաջ.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 201-202


Հաղորդագրութիւն

Միաբանական Ընդհանուր Ժողով Ս. Աթոռ, Երուսաղէմ 1-2 Մայիս, 2018.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 203-204


Այլեւայլք.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 205-208


Տեղեկագիրներ

Բաղդասարեան, Կորիւն Վարդապետ Տարեկան Տեղեկագիր Ժառանգաւորաց Վարժարանի եւ Ընծայարանի 2017-2018.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 209-212


Գազազեան, Նորայր Վարդապետ Տարեկան Տեղեկագիր Սրբոց Թարգմանչաց Վարժարանի 2017-2018.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 212-214


Ս. Յակոբի ներսէն.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 215-222


Յօդուածագիրներու ուշադրութեան.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 223


Բովանդակութիւն.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6, էջ 224-226


Նկարներ.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6


«Սիոն»ի բաժանորդագրութիւն.
Հատոր 90, (2018) թիւ 4-6