Նոր շրջան
Հատոր 90, թիւ 7-9 (2018)

Խմբագիր.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9


Խմբագրական

Խմբագրական.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 227


Կրօնական

Ն. Ա. Մ. «Թէ մոռացայց զքեզ Երուսաղէմ, մոռասցի եւ զիս աջ իմ» (Սաղմ. 137:5).
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 228-229


Ն. Ա. Մ. «Եւ արդ՝ եթէ թագաւորութիւն յանձն իւր բաժանեսցի ո՛չ կարէ կալ թագաւորութիւն այն...» (Մարկոս Գ:24-25).
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 230-231


Ն. Ա. Մ. «Եւ զկէսն արար յաստուած դրօշեալ. եւ խոնարհեալ երկիր եպագ նմա. յաղօթս կայ առ նա եւ ասէ, Փրկեա զիս, զի աստուած իմ ես դու» (Եսայի 44:17).
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 232-235


Խորհուրդ եւ խօսք.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 235


Nersessian, Nerses Vrej Grigor Naregatsi, mystic and poet: The soul's search for immediacy with God.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 236-258


Գրական

Մերջանեան, Տաթեւիկ Արեւմտահայ նորավէպի առանցքային թեման և հիմնական բովանդակութիւնը.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 259-269


Արեւշատեան, Աստղիկ Վարուժան Ոսկանեանի «Շշուկների մատեան» վէպը բախտինեան քրոնոտոպի հայեացքով.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 270-277


Նուրիկեան, Բենիամին Կաթիլ մը իւղ Ս. Մեսրոպէն.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 278-280


Խորհուրդ եւ խօսք.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 280


Լեզուաբանական

Պէրպէրեան, Վալտեր Վեց հոլովների ըմբռնման լեզուաբանական հիմնաւորումները.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 281-285


Գրախօսական

Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Թագուհի Շիշմանեան (Օր. Մենիկ), աշխատասիրութեամբ Ալ. Ա. Մակարեանի, Երկեր, Երեւան, Նաիրի, 2015, էջ 203.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 286-289


Խորհուրդ եւ խօսք.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 289


Պատմական

Պետրոսեան, Յովհաննէս Սարկաւագ Յովհաննէս Դրասխանակերտցին և իր «Պատմութիւն Հայոցը».
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 290-298


Խորհուրդ եւ խօսք.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 298


Յոբելեաններ

ԳոյաՃեան, Մինաս դոկտ. Զապէլ Եսայեան երեւոյթը 20-րդ դարասկզբի հայ իրականութեան մէջ (Համառօտ ակնարկ ծննդեան 140 և մահուան 75-ամեակներուն առթիւ).
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 299-304


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Փոքրիկ ծաղկեփունջ մը մարմարեայ շիրմաքարին (Վազգէն Ա. Վեհափառի ծննդեան 110-ամեայ յոբելեանին առթիւ).
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 305-312


Բաղդասարեան, Կորիւն Վարդապետ 175-ամեայ Ժառանգաւորաց Վարժարանը (Հիմնադրութեան յոբելեանին առթիւ).
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 313-316


Խորհուրդ եւ խօսք.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 316


Ալոյեան, Ներսեհ Աբեղայ Գուրգէն Մահարիի անթառամ յիշատակին (Ծննդեան 115-ամեակ).
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 317-324


Քահանայութեան 55-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Սամուէլ Ծ. Վարդապետ Աղոյեանի.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 325


Քահանայութեան 40-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Հայրիկ Վարդապետ Գալայճեանի.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 325-326


Քահանայութեան 40-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Վանիկ Վարդապետ Մանկասարեանի.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 326


Քահանայութեան 40-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Բաբգէն Ծ. Վարդապետ Անուշեանի.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 326-327


Քահանայութեան 35-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Գուսան Վարդապետ Ալճանեանի.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 327


Անտիպ էջեր

Տէրտէրեան, Եղիշէ Արքեպս. Աբոն.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 328-329


Յիսուն տարի առաջ.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 330-331


Տեղեկագիր

Աղոյեան, Սամուէլ Ծ. Վրդ. Ս. Յարութեան տաճարի հայկական բաժիններու նորոգութիւն.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 332-342


Այլեւայլք.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 343-345


Սուրբ Յակոբի ներսէն.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 346-350


Յոդուածագիրներու ուշադրութեան.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 351


Բովանդակութիւն.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9, էջ 352-354


Նկարներ.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9


«Սիոն»-ի բաժանորդագրութիւն.
Հատոր 90, (2018) թիւ 7-9