Նոր շրջան
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12

Կազմ; Խմբագրական.
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12


Բովանդակութիւն.
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12


Ն.Ա.Մ «Որք զերկաւոր մեծութիւն փառաց՝ խաւար կոչիցին»
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 279-280


Ենոքեան, Աշխէն Արտաւանի եկեղեցու բարաւորի «Տիրամայրը Մանկան հետ» պատկերաքանդակը
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 281-290


Խորէն եպ. Նարպէյ Հայր մեր որ յերկինս
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 291


Յ. Ոսկան Վտարանդին առ ոգի Հայաստանի
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 292-293


Գլնճեան, Յակոբ արք. Լոյս
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 294


Եղիվարդ Օրեր
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 295


Գրանեան, Հմայեակ Իրիկուան աղօթք
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 296


Գալստեան, Ռոզա Համօ Սահեան եւ Ֆրեդերիկո Գարսիա Լորկա
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 297-305


Կարապետեան, Անահիտ Արշակ Բ.-ն Բուզանդի «Պատմութեան» համապատկերում
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 306-311


Արզումանեան, Վովա Անուշ Ասլիբեկեանի տողերում միակն ու ուրիշը հայրենիքն է
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 312-316


Տէյիրմենճեան, Սեւան Փորձ մը եւ ո՛չ գործ մը
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 317-322


Stone, Michael E. Khachatur Kecharetzi: Four poems
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 323-328


Յովհաննիսեան, Աննա Նոր Հայկազեան բառարանի դարձուածային միաւորների իմաստային խմբերը
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 329-334


Արզումանեան, Զաւէն Աւ. Քհնյ. Դասական յունարէնի եւ դասական գրաբարի առանձնայատկութիւններէն «Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ»
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 335-336


Arzoumanian, Zaven Revd. Dr. Tradition and the Armenian church
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 337-339


Խոհք եւ Խօսք
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 339


Յակոբեան, Հայկ Սողոմոն Իմաստունը եւ եօթանասուն երկու դեւերը Ձեռագրագիտական էսքիզներ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 340-351


Ալոյեան, Ներսեհ աբղ. Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն»-ի (1991-1995)
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 352-367


Արզումանեան, Զաւէն աւ. քհնյ. Եւրոպայի հնագոյն եւ նորագոյն հայ եկեղեցիները.Հոլանտայի Ս. Հոգի եւ Պելճիքայի Ս. Մարիամ Մագդաղենացի
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 368-370


Ալոյեան, Ներսեհ աբղ. Սկիւտարի Սոխակը
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 371-380


Պետրոսեանց, Տիգրան Վաչուտեան տոհմի իշխանուհիները մշակութային բարերարներ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 381-391


Arzoumanian, Zaven Revd. Dr. The Armenian church. Genuine support to the Armenian Nation
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 392-394


Խոհք եւ Խօսք
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 394


Թօփճեան, Յ. Տելիչեան խնդիրը, Ս. Գիրքը եւ Բաբելոն,Աշխարհի ստեղծագործութիւնը
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 395-399


Յակոբեան, Հայկ; Դիլանեան, Ամալյա «Գրաֆիտի» երեւոյթը միջնադարեան վիմագրերում
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 400-407


Սուրբ Յակոբի ներսէն; Այլեւայլք
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 408-410


Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 411-415


Սուրբ Յակոբի Ներսէն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 416


Ղարիպեան, Սեւան արք. Սուրբ Յակոբի Ներսէն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 417-418


Կէճէքուշեան, Աննա Ս. Աթոռոյս Կիւլպէնկեան Մատենադարանը շնորհակալութեամբ ստացած է հետեւեալ գիրքերը
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 419-420


Կէճէքուշեան, Աննա Յօդուածագիրներու ուշադրութեան
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 421


Ցանկ նիւթոց 2021 տարւոյ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12, էջ 422-427


Նկարներ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 8-12