Նոր շրջան
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12

Կազմ; Խմբագրական
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12

Բովանդակութիւն
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12

Ալոյեան, Ներսեհ աբեղայ Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն եւ օծում
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 281-285

Լեւոնեան, Տիգրան Կէս գիշեր է ; Աշուն
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 286-287

Թօփալեան, Մկրտիչ Կարօտ
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 288

Սամուէլ Ծ. Վրդ. Ինչո՞ւ փնտռեմ ; 79 տարիքիս սեմին
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 289-290

Ալոյեան, Ներսեհ աբեղայ Ծերենցի պատմավէպերի աղբիւրագիտական քննութիւն
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 291-302

Վարդանեան, Նունէ Ապրած եւ չապրած տարիների գաղափարական ընկալումը Վարդգէս Պետրոսեանի նոյնանուն վիպակում
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 303-309

Մելքումեան, Ռոզա Վահան Թոթովենցի «Յովնաթան Որդի Երեմիայի» վիպակի որոշ խորհրդանիշների մեկնութիւնը
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 310-314

Նալպանտեան, Անժէլ Եկեղեցական բառարան
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 315-316

Պէրպէրեան, Վալտեր Թարգմանական ծրագրերը հայկական պետութեան առաջընթացի գրաւական
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 317-319

Պէրպէրեան, Վալտեր Արտայայտչական համակարգի պատմութիւնից
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 320-325

Mardoyan, Navasart The historical and theological aspects of the flood
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 326-344

Nersessian, Nersess Revd․ The juridicization of doctrine at the expense of theological scholarship. The case of Mikayel Chamchian’s “Sheild of faith”
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 345-358

Յարութիւնեան, Գառնիկ «Կտակ չարչարանաց»-ի ժանրի ձեռագրական եւ բնագրային հիմնական առանձնայատկութիւնները
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 359-367

Յարութիւնեան, Արսէն Ստեփանոս Օրբէլեանի «Պատմութեան» յաւելուածն իբրեւ Տաթեւի վանքի քօթուկ
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 368-393

Յակոբեան, Հայկ Վարդան Արեւելցու «Վասն կռապաշտութեան եւ կախարդութեան»քարոզը. հեթանոսութեան եւ կախարդութեան նոյնականացման միջնադարեան դրսեւորումներից
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 394-398

Պէրպէրեան, Վալտեր Հայաստանեան ամսագիր «Պառլամենտ»ը
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 399-400

Մեծերը Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչի մասին
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 400

Գասպարեան, Ռուբէն Գոշավանքի Ս. Աստուածածին եկեղեցու :ՉԹ: (1260) թ. արձանագրութիւնը եւ աթոռահարկը
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 401-414

Մեծերը Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչի մասին
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 414

Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 415-422

Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 423

Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 424-429

Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 430-436

Կէճէքուշեան, Աննա Ս․ Աթոռոյս Կիւլպէնկեան Մատենադարանը շնորհակալութեամբ ստացած է հետեւեալ գիրքերը
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 437-438

Ղարիպեան, Սեւան արք Բարեպաշտական նուէրներ
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 439

Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 440-444

Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 445-446

Յօդուածագիրներու ուշադրութեան
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 447

Ցանկ Նիւթոց 2023 տարւոյ
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12, էջ 448-454

Նկարներ
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12

«Սիոն»ի բաժանորդագրութիւն
ՂԵ տարի (2023), թիւ 8-12