Գլխավոր խմբագիր՝ Չուլյան Աննա
(Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ)
Խմբագրական խորհուրդ
Պատասխանատու խմբագիր՝ Ղազարյան Հայկանուշ («Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ)
Ավդոյան Լևոն (Պատմական գիտությունների դոկտոր)
Զարգարյան Տիգրան (Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու)
Էլիազյան Գայանե (Քիմիական գիտությունների թեկնածու)
Լիզունովա Իրինա (Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր)
Համբարձումյան Հայկ (Բանասիրական գիտությունների թեկնածու)
Կուչմա Իրինա (Հանրահասանելի գիտության և տեղեկատվության փորձագետ)
Մուրադյան Խաչիկ (Պատմական գիտությունների դոկտոր)
Տեր Արարատ Պողոսյան (Երևանի պետական համալսարանի հայցորդ)
Ռեպանովիչ Անջելա (Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, մարքեթինգի դոկտոր)
Սահակյան Վահե (Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու)
Սուքիասյան Գագիկ (Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր)
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
Ավետյան Նորա
Բոյաջյան Անի
Հայրապետյան Ներսես
Շիրինյան Աննա
Տոնոյան Ռուզան
Տեխնիկաական խմբագիր՝
Զոհրաբյան Սառա
Editor-in-Chief Chulyan Anna
(Candidate of Sciences in Philology, Associate Professor)
Editorial Board:
Responsible Editor Ghazaryan Haykanush (Deputy Director of the "National Library of Armenia" SNCO)
Avdoyan Levon (Doctor of Sciences in History)
Zargaryan Tigran (Candidate of Sciences in Technology)
Eliazyan Gayane (Candidate of Sciences in Chemistry)
Lizunova Iryna (Doctor of Sciences in History, Professor)
Hambardzumyan Hayk (Candidate of Sciences in Philology)
Kuchma Iryna (Open Sciences and Open Access Expert)
Mouradian Khatchig (Doctor of Sciences in History)
Fr. Ararat Poghosyan (Ph.D Student of the Yerevan State University)
Repanovici Angela (Doctor of Engineering Sciences, Doctor of Marketing)
Sahakyan Vahe (Doctor of Sciences in Sociology)
Sukiasyan Gagik (Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor)
EDITORIAL STAFF
Avetyan Nora
Boyadjian Ani
Hayrapetyan Nerses
Shirinyan Anna
Tonoyan Ruzan
Technical Editor
Zohrabyan Sara