ISSN 1829-4685
ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ

ԳԻՏԱ-ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ

BULLETIN OF ARMENIAN LIBRARIES

A biannual scientific-methodical journal from the National Library of Armenia

Open Access Publication


 
Ամսագրի մասին
Հոդվածների ներկայացման կարգը
 

 

 

 

 

 

 


2023
Հատուկ թողարկում 2023(1) 2023(2)

2019
Հատոր 5, համար 1, 2019

2018
Հատոր 4, համար 1, 2018 Հատոր 4, համար 2, 2018

2017
Հատոր 3, համար 1, 2017 Հատոր 3, համար 2, 2017

2016
Հատոր 2, համար 1, 2016 Հատոր 2, համար 2, 2016

2015
Հատոր 1, համար 1, 2015

Ելակետային տվյալներ

Հիմնադիր` «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ

Լրատվական գործունեությունն իրականացնող` «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ
Գրանցման վկայական` 03Ա059045
Տրված` 10/02/2003
Հասցե` Երևան, 0009, Տերյան 72
Հեռախոս (37410) 529711
Համարների թողարկման պատասխանատու` գլխավոր խմբագիր Աննա Չուլյան

ՀՐԱՏԱՐԱԿՎՈՒՄ Է 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՑ

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍՆՈՒՄ ՏԱՐԻՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ

Հրատարակումը երաշխավորված է Հայաստանի ազգային գրադարանի գիտական խորհրդի կողմից

ՀԱՆԴԵՍԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

CC All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution Licence.