ՀԱՏՈՐ Բ. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎԷՊ ԵՒ ՀԷՔԷԱԹ

ՀԱՒԱՔԵՑ Ս. ՀԱՅԿՈՒՆԻ

ՄՈՍԿՈՒԱ – ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ, 1901 թ.

Հրատարակչից
Հատոր Բ (1901), էջ II


Х., Г. Отъ редакцiи.
Հատոր Բ (1901), էջ III-IV


Содержанiе.
Հատոր Բ (1901), էջ V-VI


Խմբագրութեան կողմից.
Հատոր Բ (1901), էջ VII-VIII


Նիւթերի ցանկ
Հատոր Բ (1901), էջ IX-X


ՄԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Ա. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊ

Հայկունի, Ս. 1. Սանասար և Բաղդասար (Մոկաց ճիւղ).
Հատոր Բ (1901), էջ 1-18


Հայկունի, Ս. 2.Դաւիթ և Մհեր (Մոկաց ճիւղ).
Հատոր Բ (1901), էջ 19-50


Հայկունի, Ս. 3. Յուսէփ բէկ և Ծաղիկ (Չիչակ) խանում (Արճէշի բարբառով).
Հատոր Բ (1901), էջ 51-62


Հայկունի, Ս. 4. Ապուզէթ (Բուլանըխայ բարբառով).
Հատոր Բ (1901), էջ 63-72


Հայկունի, Ս. 5. Խալանտար.
Հատոր Բ (1901), էջ 73-88


Հայկունի, Ս. 6.Շիրին շահ և Բահր (Կուլապի բարբառով).
Հատոր Բ (1901), էջ 89-104


Բ. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀէՔԻԱԹ

Հայկունի, Ս. Բ. Ժողովրդական հէքիաթ.
Հատոր Բ (1901), էջ 105-447


Յայտարարութիւններ
Հատոր Բ (1901)