ՀԱՏՈՐ Գ. ԹՈՒՐՔԵՐէՆէ ՓՈԽԱՌԵԱԼ ԲԱՌԵՐ ՀԱՅԵՐէՆԻ ՄէՋ

ԳՐԵՑ ՀՐ. ԱՃԱՌԵԱՆ

ՄՈՍԿՈՒԱ – ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ, 1902 թ.

Հրատարակչից
Հատոր Գ (1902), էջ II


Х., Г. Отъ редакцiи.
Հատոր Գ (1902), էջ III-IV


Adjarian, H.  Avis aux lecteurs
Հատոր Գ (1902), էջ Գ-Դ


Աճառեան, Հր. Թուրքերէնի ազդեցութիւնը հայերէնի վրայ եւ թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի, Ղարաբաղի եւ Նոր-Նախիջեւանի բարբառներուն
Հատոր Գ (1902), էջ 1-56


Աճառեան, Հր. Դիտողութիւն
Հատոր Գ (1902), էջ 57


Աճառեան, Հր. Թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի, Ղարաբաղի եւ Նոր-Նախիջեւանի բարբառներուն
Հատոր Գ (1902), էջ 58-377


Աճառեան, Հր. Վրիպակ
Հատոր Գ (1902), էջ 378


Ցանկ
Հատոր Գ (1902), էջ 379-381


Յայտարարութիւններ
Հատոր Գ (1902)