Երրորդ տարի, գիրք Գ, համար 1 (1898)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 1-2


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ

Ս. Թառայեանցի

Թառայեանց, Ս. Հայ ժողովրդի արհեստագործութիւնը. Նախաբան.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 3-4


Թառայեանց, Ս. Ներածութիւն.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 5-8


Թառայեանց, Ս. Գիւղական ընտանիքի արհեստագործութիւնը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 9-36


Թառայեանց, Ս. Վարպետի արհեստագործութիւնը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 36-67


Թառայեանց, Ս. Գումարատէրը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 67-71


ՀԱՅ ԲՈՇԱՆԵՐ

(Ազգագրական ուսումնասիրութիւն)

Փափազեան, Վ. Հայ բոշաներ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 72-90


ՋԱՒԱԽՔ

Լալայեան, Ե., Ազնաուրեան, Յ. Ջաւախք. Բանաւոր գրականութիւն.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 91-104


ՍԻՍԻԱՆ

Նիւթեր ապագայ ուսումնասիրութեան համար

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Սիսիան. Յառաջաբան.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 105-106


Լալայեան, Ե. Պատմական տեսութիւն.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 107-126


Լալայեան, Ե. Տաթեւ. Բնագրութիւն.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 127-132


Լալայեան, Ե. Քաղաքական մասն.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 133-156


Լալայեան, Ե. Լորաձոր. Բնագրութիւն.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 157-159


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր գիւղեր.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 160-168


Լալայեան, Ե. Բնագրութիւն.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 169-173


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր տեղեր և գիւղեր.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 174-185


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր վանքեր.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 186-193


Լալայեան, Ե. Բնակիչներ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 194-198


Լալայեան, Ե. Բնակարան.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 199-202


Լալայեան, Ե. Զգեստ և զարդ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 203-207


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան բարք. Ամուսնութիւն և հարսանեաց սովորութիւններ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 208-227


Լալայեան, Ե. Տղաբերք և կնունք.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 228-232


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան կեանք.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 233-238


Լալայեան, Ե. Հիւանդութիւն և բժշկութիւն.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 239-242


Լալայեան, Ե. Մահ, թաղումն և մեռելոց.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 243-248


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր տօներ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 249-260


Լալայեան, Ե. Ժողովրդական երգեր.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 261-270


Լալայեան, Ե. Աւանդութիւններ Աղէքսանդր Մեծի մասին.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 271-272


ՍԱՆԱՀԻՆ

Իս. Յարութիւնեանի

Յարութիւնեան, Իս. Սանահին. Սանահնի դիրքը և կլիման.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 273-274


Յարութիւնեան, Իս. Սանահին գիւղը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 274-275


Յարութիւնեան, Իս. Պատմական տեղեկութիւններ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 275-276


Յարութիւնեան, Իս. Սանահնի վանքը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 276-278


Յարութիւնեան, Իս. Վանքի մասերը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 278-308


Յարութիւնեան, Իս. Աղբիւրները.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 308-309


Յարութիւնեան, Իս. Սանահնի կամուրջը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 309-310


Յարութիւնեան, Իս. Վանքի սրբութիւնները.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 310-312


Յարութիւնեան, Իս. Վանքի ձեռագիրները.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 312-315


ԿԱՅԱՆ ԲԵՐԴ ԵՒ ԿԱՅԵՆՈՅ ՁՈՐ

Երզնկեանց, Գ. Կայան բերդ և Կայենոյ ձոր.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 316-328


ԼՕՌՈՒԱՅ ՀԱՐՍԱՆԻՔ

Երզնկեանց, Գ. Լօռուայ հարսանիք.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 329-337


ՎԱՐԱՆԴԱ

Լալայեան, Ե. Վարանդա. Նշանաւոր տօներ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 338-349


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Փափազեան, Վ. Հայկական երաժշտութեան մասին. Գործիքներ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 350-358


ՀԱՅ ԳԵՂՋՈՒԿԻ ԱԼ’ԲՈՄԸ

Մալխասեան, Յ. Հայ գեղջուկի ալ'բոմը. Մի քանի խօսք Ջաւախքի դաշտային պարապմունքների մասին.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 359-370


Մալխասեան, Յ. Դաշտային գործիքներ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 371-392


ԳՐԱԽՈՍՈՒԹԻՒՆ

Լիսիցեանց, Ս. Նկարագրութիւն հոգևորական վարուց Յովասափու որդւոյ թագաւորին Հնդկաց, գրեալ Յոհաննու Կրաւնաւորի։ Աշխատասիրեց Մեսրոպ վ. Տեր-Մովսէսեան։ Վաղարշապատ, 1898.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 393-397


Ստացուած գրքեր.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 398


Ազգագրական հանդիսի Ա. Գրքի բովանդակութիւնը. Բ. Գրքի բովանդակութիւնը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 399-400


ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԳԵՐԴԱՍՏԱՆԻ, ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա. Պոզոդայի

Վորմս, Ռընէ Յառաջաբան.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 3-7


Պոզոդա, Ա. Ներածութիւն.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 8-12


Պոզոդա, Ա. Հասարակութեան ծագման հետազօտութեան այժմեան տեսակէտը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 13-25


Պոզոդա, Ա. Հայրիշխանութեան տեսութիւնը յատկապէս ըստ Սիւմնէր-Մէնի.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 25-31


Պոզոդա, Ա. Հայրիշխանութեան դէմ տեսութիւնները, նրանց ընդհանուր բնաւորութիւնը.-Բախոֆէնի, Մակ-Լէննանի և Մորգանի տեսութիւնները.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 31-40


Պոզոդա, Ա. Ժիրօ-Տէօյլօնի տեսութիւնը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 40-46


Պոզոդա, Ա. Լէբբոկի տեսութիւնը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 47-50


ՕԳԻՒՍՏ ԿՕՆՏ

Մի քանի տեղեկութիւններ նրա կեանքի ու գրուածքների մասին։

Նրա ծննդեան հարիւրամեակի առիթով

I. Կենսագրութիւն

Թառայեանց, Ս. Աշակերտական տարիներ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 51-56


Թառայեանց, Ս. Ապրուստի միջոցների սղութիւնը.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 56-58


Թառայեանց, Ս. Ամուսնութիւն և իսկական սէր.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 58-61


Թառայեանց, Ս. Կօնտը գործնական կեանքի մէջ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 61-66


ՍՕՑԻՕԼՕԳԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Ղարաջեանց, Գէորգ Սօցիօլօգիական միջազգային ինստիտուտ.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 67-70


Նորութիւններ օտարազգի գրականութիւնից.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 71-72


Զելինսկի, Ստ. Ծրագիր տղաբերքի և նորածին մանկան ֆիզիքական դաստիարակութեան մասին նիւթեր հաւաքելու.
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 73-79


Յայտարարութիւններ
Գիրք Գ (1898), Համար 1, էջ 80