Տասներորդ տարի, Գիրք XIV, համար 2 (1906)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 3-4


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ ԿԱՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ կամ Գեղարքունիք. Պատմական տեսութիւն.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 5-37


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊԸ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական վէպը.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 38-68


ՌՈՒՍՏԱՄ ԶԱԼ

(Նոր-Բայազէտի բարբառով)

Գրի առաւ Ե. Լալայեան

Լալայեան, Ե. Ռուստամ Զալ (Նոր-Բայազէտի բարբառով).
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 69-85


ԽՈՍՐՈՎ ԹԱԳԱՒՈՐ

Լալայեան, Ե. Խոսրով թագաւոր.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 86-99


ԴԱՂ-ՄՈՒՐԱԴ-ՇԱՀ

Լալայեան, Ե. Դաղ-Մուրադ-Շահ.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 100-104


ԴԱՒԻԹ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԱԼԱՒԿԱՅ ՈՐԴԻ

Կ. Կոստանեանի

Կոստանեան, Կ. Դաւիթ վարդապետ Ալաւկայ որդի.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 105-132


ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վայոց ձոր. Ազգագրութիւն.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 133-155


ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Հայ ընտանեկան պաշտամունքը.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 156-174


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Բագրատ Խալաթեան

Խալաթեան, Բագրատ Մատենախօսութիւն. Հայ ազգագրութիւնը.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 175-182


ՅՈՎՍԷՓ ԿԱՐԱ-ՄՈՒՐԶԱ

Երուանդունի

Երուանդունի, Յովսէփ Կարա-Մուրզա.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 183


Ստացուած գրքեր.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 184


Հայոց Ազգագրական Ընկերութիւնը և նրա Կանոնադրութիւնը.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 185-195


Յայտարարութիւններ.
Գիրք XIV (1906) Համար 2, էջ 196-204