Տասնեւմէկերորդ տարի, XVIII գիրք, համար 2 (1908)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 3-4


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊԸ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական վէպը.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 5-24


ՎԱՐԱՆԴԱՅԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ա. Դադեանի

Դադեան, Ա. Վարանդայի բանաւոր գրականութիւնից. Ջան-գիւլումներ.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 25-32


ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Գ. ք. Նժդեհեանի

Նժդեհեան, Գ. Ալաշկերտի բանաւոր գրականութիւնից. Անյանգ առածներ.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 33-36


ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ԿՐԱԿԱՊԱՇՏՆԵՐԸ

Լ. Բաբայեանի

Ֆարսեր.-Պատմական տեսութիւն.-Վիճակագրութիւն.- Մարդաբանական տեղեկութիւններ.- Հագուստ. – Ընտանեկան բարք.- Լռութեան ամրոց.- Կրակապաշտութիւն.- Պարապմունք.

Բաբայեան, Լ. Պարսկաստանի կրակապաշտները.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 37-58


ՄԱՅՐԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

(Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից)

Խ. Սամուէլեանի

Խառնակեցութիւն.- Ֆալլուսի պաշտամունք.- Ազապների և քաւորի նշանակութիւնը.- Ոտ լուանալու սովորութիւնը.- Նւութիւն.

Սամուէլեան, Խ. Մայրական իրաւունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից).
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 59-90


ՍԱՄՕՇԱՅՎԱՍ

Դր. Մ. Վահէի

Հայաքաղաքի հայերի այժմեան նկարագիրը.

Վահէ, Մ. Սամօշայվաս.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 91-105


ՂԱՓԱՆԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻՑ

Հաւաքեց Արքայիկ

Արքայիկ, Ղափանի աւանդութիւններից.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 106-108


ՆՈՐ ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ ԿԱՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր Բայազէտի գաւառ կամ Գեղարքունիք. Տեղագրութիւն. Գաւառի բաժանմունքը.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 109-110


Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտ քաղաք.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 110-115


Լալայեան, Ե. Բ. Ոստիկանական շրջան. Աղզիբիրի գիւղական հասարակութիւն.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 116-125


Լալայեան, Ե. Ելենովկայի գիւղական հասարակութիւն.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 126-131


Լալայեան, Ե. Գ. Ոստիկանական շրջան. Դալի-Ղարդաշի գիւղական հասարակութիւն.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 131-138


Լալայեան, Ե. Գեօլի գիւղական հասարակութիւն.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 138-148


Լալայեան, Ե. Ղարանլըղի գիւղական հասարակութիւն.
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 148-156


ՍԱՐԳԻՍ ՂԱԶԱՐԵԱՆ ՀԱՅԿՈՒՆԻ

Եզեկեան, Ա. Մ. Սարգիս Ղազարեան Հայկունի
XVIII գիրք (1908) Համար 2, էջ 157-159