Տասներկուերորդ տարի, Գիրք XIX, համար 1 (1910)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 3-4


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ ԿԱՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

ՏԵՂԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ կամ Գեղարքունիք. Տեղագրութիւն. Դ. Ոստիկանական շրջան. Գիւզալդարայի գիւղական հասարակութիւն.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 5-10


Լալայեան, Ե. Բասարգեչարի գիւղական հասարակութիւն.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 11-21


Լալայեան, Ե. Մազրայի գիւղ. հասարակութիւն.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 21-30


Լալայեան, Ե. Ջիլի գիւղական հասարակութիւն.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 30-34


ՄԱՅՐԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

(Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից)

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Մայրական իրաւունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից).
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 35-58


ՊԵՂՈՒՄՆԵՐ ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌՈՒՄ

1908 թուին

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Պեղումներ Նոր-Բայազէտի գաւառում 1908 թուին.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 59-84


ՎԱՐԱՆԴԱՅԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ա. Դադեանի

Դադեան, Ա. Վարանդայի բանաւոր գրականութիւնից. - Ջան-գիւլումներ.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 85-89


ՂԱՓԱՆԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻՑ

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հաւաքեց Արքայիկ

Արքայիկ, Ղափանի աւանդութիւններից. Կրօնական աւանդութիւններ.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 90-94


ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Գ. ք. Նժդեհեանի

Նժդեհեան, Գ. Ալաշկերտի բանաւոր գրականութիւնից. Անյանգ առածներ.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 95-98


ՎԱՆԱՅ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ա. Սոլաքեանի

Սոլաքեան, Ա. Վանայ բանահիւսութիւնից.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 99-114


ՆՈՐ ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր Բայազէտի գաւառի բանահիւսութիւնից.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 115-150


ԱՊԱՐԱՆԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Ապարանի բանահիւսութիւնից.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 151-157


ՋԱՒԱԽՔԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Ջաւախքի բանահիւսութիւնից. Միսօ.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 158-164


ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՏԱՃԱՐԸ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՒ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՕՏՈՒԹԻՒՆ

Թ. Թօրամանեանի

Թօրամանեան, Թ. Էջմիածնի տաճարը. Ճարտարապետական և հնագիտական հետազօտութիւն.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 165-188


ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ Ս. ՕԾՈՒՄՆ

Գարեգին վարդ. Յովսէփեանի

Յովսէփեան, Գարեգին Կաթուղիկոսական ընտրութիւն և ս. օծումն.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 189-200


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Սարուխան, and Տէր-Աւետիսեան, Սմբ. and Քալանթար, Ա. Փարիզի «Ասիական Ընկերութիւնը» - «Journal Asiatique».-«Сборникъ матеріаловъ для описанія местностей и племенъ Кавказа. Выпускъ сороковой. 1909 г.».- C. Lehmann-Haupt. Armenien einst und jetzt. Berlin, 1910 (Լէման. Հայաստանը երբեմն և այժմ).
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 201-207


Յայտարարութիւններ.
Գիրք XIX (1910) Համար 1, էջ 208-210