Տասներկուերորդ տարի, XX գիրք, համար 2 (1910)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 1-2


Կաթողիկոսական կոնդակ Հայոց Ազգագրական Ընկերութեան.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 3-4


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՆԵՐ. ԼԵՒՈՆ Գ. ԹԱԳԱՒՈՐԻ, ԿԵՌԱՆ ԵՒ ՄԱՐԻՈՒՆ ԹԱԳՈՒՀԻՆԵՐԻ ԵՒ ԼԱՄԲՐՈՆԵԱՆ ՎԱՍԱԿ ԻՇԽԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Մեսրոպ եպիսկ. Տէր Մովսիսեանի

Տէր Մովսիսեան, Մեսրոպ Հայկական մանրանկարներ. Լևոն Գ. թագաւորի, Կեռան և Մարիուն թագուհիների և Լամբրոնեան Վասակ իշխանի մանրանկարները.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 5-32


ՆՈՐ ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ

Տեղագրութիւն

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր Բայազէտի գաւառ. Տեղագրութիւն. Ա. Ոստիկանական շրջան. Հայոց Ներքին Ախտայի գիւղական հասարակութիւն..
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 37-43


Լալայեան, Ե. Ռնդամալի գիւղական հասարակութիւն.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 43-44


Լալայեան, Ե. Թայչարուխի գիւղական հասարակութիւն.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 44-46


Լալայեան, Ե. Արզաքենտի գիւղական հասարակութիւն.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 46-52


Լալայեան, Ե. Քեանքեանի գիւղական հասարակութիւն.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 52-58


Լալայեան, Ե. Գաւառի հաղորդակցութեան ճանապարհները.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 58-60


ՍԱՍՆԱՅ ՏՈՒՆ

ԵՕԹԸ ՃԻՒՂ

(Վանայ գաւառաբարբառով)

Սասնայ տուն. Եօթը ճիւղ (Վանայ գաւառաբարբառով).
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 61-101


ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Խ. Փորքշէեանի

Փորքշէեան, Խ. Նոր-Նախիջևանի բանահիւսութիւնից. Աւետիսներ.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 102-107


ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Գ. ք. Նժդեհեանի

Նժդեհեան, Գ. Ալաշկերտի բանաւոր գրականութիւնից.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 108-111


ՂԱՓԱՆԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Արքայիկի

Արքայիկ, Ղափանի բանաւոր գրականութիւնից. Ջանգիւլումներ եւ աղօթքներ.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 112-115


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրական. Ազգագրութիւն. Ա. Վան, Տոսպ և Հայոց-Ձոր. Մարդաբանական համառօտ տեղեկութիւններ.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 116-196


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՎԱՆՔԵՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրականի նշանաւոր վանքեր.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 197-212


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Տէր-Աւետիսեան, Սմբատ Կ. Կոստանեանց. Հայագիտութիւնն արեւմտեան Եւրոպայում. Համառօտ տեսութիւն ու գրացուցակ. Թիֆլիս, 1910.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 213-214


Ստացուած գրքեր.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 215


Յայտարարութիւններ.
XX գիրք (1910) Համար 2, էջ 216-218