Առաջին տարի, Գիրք Ա.
(1896 յունուար)

Հրատարակչից.
Գիրք Ա. (1896), էջ I


Բովանդակութիւն.
Գիրք Ա. (1896), էջ II-III


Թումանէ Արտոյտ. Զրոյց արտոյտների կեանքից.
Գիրք Ա. (1896), էջ 1-19


Րաֆֆի Սուրբ ոսկերք.
Գիրք Ա. (1896), էջ 20-22


Թումանէ Մի՛ լար, իմ ընկեր.
Գիրք Ա. (1896), էջ 23-24


Թումանէ Լռում են ամպերը.
Գիրք Ա. (1896), էջ 25-26


Յարութիւնեան, Իս Ստեփաննոս Պալասանեան (Մի քանի խօսք նրա կեանքի եւ գրականական ուղղութեան մասին).
Գիրք Ա. (1896), էջ 27-57


Լէոպարդի Հայրենիք.
Գիրք Ա. (1896), էջ 58-59


Րաֆֆի Երկու ամիս Աղուանից եւ Սիւնեաց աշխարհներում.
Գիրք Ա. (1896), էջ 60-109


Պօտապէնկօ, Ի. Մի կտոր հաց.
Գիրք Ա. (1896), էջ 110-129


Ֆերրերօ, Վիլհելմ Երրորդ սեռ.
Գիրք Ա. (1896), էջ 130-151


Սենկեւիչ, Հ. Դէպի Աթէնք.
Գիրք Ա. (1896), էջ 152-182


Դաստիարակութեան զօրութիւնը.
Գիրք Ա. (1896), էջ 183-246


Աղանեանց, Գիւտ քահ. Քահանաների նիւթական ապահովութեան խնդիրը.
Գիրք Ա. (1896), էջ 247-262


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Խաչատրեանց, Աստուածատուր Ա. Մ. Գարագաշեան «Քննական պատմութիւն հայոց» ըստ նորագոյն պատմական, լեզուաբանական եւ բանասիրական տեղեկութեանց. Մասն Ա.-Նախնական ժամանակ. Մասն Բ.-Պատմական ժամանակ-Արշակունիք… Թիֆլիս. 1895.
Գիրք Ա. (1896), էջ 263-304


Վրացերէն երգեցմունք Յովհան Ոսկեբերանի պատարագամատուցի. կազմեց Փիլիմոն Քորիձէ. պարտիտուր № 1. Տփխիս. տպ. Մ. Շարաձէ, 1895։.
Գիրք Ա. (1896), էջ 305-306


Պատմութիւն Բագուայ հայոց աղքատախնամ եկեղեցական հոգաբարձութեան (1872 ապր. 1-1893 ապր. 1)- կազմեց Ա. Գալստեանց։ Բագու. 1895.
Գիրք Ա. (1896), էջ 306-307


ՊԱՏՄԱԿԱՆ

Տփխիսի աւերումը աղա Մահմադ խանի ձեռքով.
Գիրք Ա. (1896), էջ 308-321


Մ. Էմինի նամակը Գէորգ Հախվերդեանին.
Գիրք Ա. (1896), էջ 322-325


Յ. Չէրքէզեանցի նամակը Մատթէոս կաթողիկոսին.
Գիրք Ա. (1896), էջ 326-329


Ս. Նազարեանցի նամակը Մատթէոս կաթողիկոսին.
Գիրք Ա. (1896), էջ 329-333


ԱՅԼ ԵԻ ԱՅԼՔ

Հեսս, Կարլ Դիէտի սխալներ.
Գիրք Ա. (1896), էջ 334-346


Գէօթէ Ֆաուստ.
Գիրք Ա. (1896), էջ 347-352


Նիւթեր դպրոցական պատմութեան համար.
Գիրք Ա. (1896), էջ 353-356


Մայր Աթոռի թանգարանը.
Գիրք Ա. (1896), էջ 357


Ստացուած գրքեր.
Գիրք Ա. (1896), էջ 358


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Գիրք Ա. (1896), էջ 359-364