Երրորդ տարի, Գիրք Ա.
(1898 յունուար)

Հրատարակչից.
Գիրք Ա. (1898), Էջ I


Վեհափառ Հայրիկը Թիֆլիսում.
Գիրք Ա. (1898), Էջ II-III


Բովանդակություն.
Գիրք Ա. (1898), Էջ IV-V


Մուրատեան, Մելքիսեդեկ եպ Պետրոս Շանշեանց.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 1-59


Մուրացան, Անդրէաս երէց. պատմական վիպակ.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 60-144


Կայծունի, Արշակ Յասմիկ.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 145-146


Մշոյ աշխարհ.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 147-160


Աւետիքեան-Բանանցեցի, Ստեփան Զփողը.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 161-190


Ֆօն–Վիլդենբրուխ, Էրնստ Վրէժ.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 190-236


Վարակիչ հիւանդութիւններ.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 237-251


Աղանեանց, Գիւտ աւագ քահ. Հրահանգ հայ քահանաներին.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 252-260


ՊԱՏՄԱԿԱՆ

Մեծամեծ կայսերաց թուղթ.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 261-264


Բերդի մեծ եկեղեցի.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 265-266


Նիւթեր դպրոցական պատմութեան.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 267


Ս. Նազարեանի նամակներ.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 268-271


Մի դաշն.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 271-272


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Յարութիւնեան, Իս. Զգացմունքների աշխարհ (Խ. Աբովեանի երկերի առթիւ).
Գիրք Ա. (1898), Էջ 273-320


ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ

Վարագայ այգեպանի այծը.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 321-324


Սիրերգ.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 324


Գաւառաբառեր.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 325-327


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Ա., Գ. ա. ք. Կանոն ոսկերիչ արհեստաւորաց.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 328-333


Իքս ճառագայթների մի նոր գործադրութիւն.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 334-335


Երեք քարոզ.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 335-336


Ստացուած գրքեր.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 337


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 338-346


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Մօրեի իշխան. պատմական վէպ.
Գիրք Ա. (1898), Էջ 1-48