Չորրորդ տարի, Գիրք Ա.
(1899 յունուար)

Հրատարակչից.
Գիրք Ա. (1899), էջ I


Բովանդակութիւն.
Գիրք Ա. (1899), էջ II-III


Մուրացան, Նոյի ագռաւը (Ճանապարհորդական զրոյց).
Գիրք Ա. (1899), էջ 1-48(2)


Մ. Աղաբէգեանի նամակը Չիկագօի կրօնաժողովի յանձնախմբին.
Գիրք Ա. (1899), էջ 49-51


Աղաբէգեանց, Մարկոս Հարեւանցի հայեացք հայոց հեթանոսութեան ու քրիստոնէութեան վրայ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 52-96


Մկրտչեան, Ա. Քրդական բանաւոր գրականութիւնից.
Գիրք Ա. (1899), էջ 97-106


Մշոյ աշխարհ. Ուխտագնացութիւն.
Գիրք Ա. (1899), էջ 107-149


Սէն-Մարտէնի յիշատակարանը Հայաստանի ուսումնասիրութեան մասին գրուած Ալէքսանդր Ֆօն Հումբոլդի համար.
Գիրք Ա. (1899), էջ 150-159


Ճուղուրեան, Յարութիւն քահ. Մեռել կրակողներ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 160-168


Կենսական պահանջներ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 169-179


Ճ., Յ. Եբրայական մեղեդիք. Բայռընից.
Գիրք Ա. (1899), էջ 180-181


Պօտապէնկօ, Ծայրայեղ միջոց.
Գիրք Ա. (1899), էջ 182-197


Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Որբանոցներ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 198-203


ՊԱՏՄԱԿԱՆ

Հայոց գերեվարութիւնը դէպի Պարսկաստան Շահ Աբբասի հրամանով 1605-1610թ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 204-219


Պատրիարքական կոնդակ ծխելու դէմ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 219-222


Ս. Նազարեանի նամակներ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 222-228


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Քարամեան, Ն. Կ. Եզեան, Պետրոս Մեծի յարաբերութիւնները հայոց ազգի հետ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 229-263


Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Համառօտ բացատրութիւն տօնից եւ ծիսից Հայաստանեայց Առաք. Ուղղ. Ս. եկեղեցւոյ. Աշխ. Խորէն ա. քահ. Փէհլիվանեան. Կ. Պօլիս 1898.
Գիրք Ա. (1899), էջ 263-268


ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ

Գաւառաբառեր.
Գիրք Ա. (1899), էջ 269-286


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Վեհ. Հայրապետը Տփխիսում.
Գիրք Ա. (1899), էջ 287-288


Թիֆլիսի հայ քահանաների ապահովութեան գանձարան.
Գիրք Ա. (1899), էջ 288-290


Մի նոր բարեգործութիւն.
Գիրք Ա. (1899), էջ 291


Մատենագրական նորութիւններ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 291-292


Պեստալոցցու տունը Բերլինում.
Գիրք Ա. (1899), էջ 292-297


Հայ մատենադարաններ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 297-298


Երկու համախօսական.
Գիրք Ա. (1899), էջ 298


Պարոնեան, Յ. Սիրոյ միջնորդները.
Գիրք Ա. (1899), էջ 299-319


Ստացուած գրքեր.
Գիրք Ա. (1899), էջ 320-321


Խմբագրութեան ծանուցումներ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 321-322


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 323-328


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Մօրէի իշխան. Պատմական վէպ.
Գիրք Ա. (1899), էջ 111-222