Չորրորդ տարի, Գիրք Բ.
(1899 յուլիս)

Մահազդ. Գէորգի Ալէքսանդրովիչ.
Գիրք Բ. (1899), էջ I-II


Հրատարակչից.
Գիրք Բ. (1899), էջ III


Բովանդակութիւն.
Գիրք Բ. (1899), էջ IV-V


Դուրեան, Պ. Արտաշէս Ա. Թատրերգութիւն. Երգախառն ի հինգ արարս եւ ի մի պատկեր.
Գիրք Բ. (1899), էջ 1-54


Քարամեան, Ն. Հայերը Բիւզանդիայում. Յովհաննէս Չմշկիկ կամ Կիռ Ժան.
Գիրք Բ. (1899), էջ 55-101


Մուրացան Պսակների բողոքը (Զաւեշտ).
Գիրք Բ. (1899), էջ 102-135


Թումանեանց, Յարութիւն Ուխտաւոր (Լեգենդա).
Գիրք Բ. (1899), էջ 136-143


Թումայեան, Պ. Պոնտոսի հայերը. Աշխարհագրական եւ քաղաքական վիճակ Տրապիզոնի.
Գիրք Բ. (1899), էջ 144-192


Պօտապէնկօ Ինքնասիրութիւն.
Գիրք Բ. (1899), էջ 193-208


Բալասեանց, Գրիգոր Ասլի Մէլիք եւ Սանասար. Պօէմա.
Գիրք Բ. (1899), էջ 209-232


Սարկաւագ, Արշակ Յարգանք, պատիւ.
Գիրք Բ. (1899), էջ 233-238


Կայեալեան, Գայիանէ Կրծքիս վերայ հեզ.
Գիրք Բ. (1899), էջ 239


Կենսական պահանջներ.
Գիրք Բ. (1899), էջ 240-250


Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Մի օր Սեւորդեայ աշխարհում.
Գիրք Բ. (1899), էջ 251-256


ՊԱՏՄԱԿԱՆ

Հ. Միքայէլ Չամչեանի դարձը.
Գիրք Բ. (1899), էջ 257-259


Ներսէս Ե Շահան Ջրպետի մասին.
Գիրք Բ. (1899), էջ 259-260


«Կովկաս» հայաթերթի խմբագրական դաշն.
Գիրք Բ. (1899), էջ 261-263


Ս. Նազարեանի նամակներ.
Գիրք Բ. (1899), էջ 264-273


Կարնոյ Օվայի բարեկարգութեան կանոններ.
Գիրք Բ. (1899), էջ 273-279


ԺԸ դարու կտակ Թիֆլիզի հայ քահանաների օգտին.
Գիրք Բ. (1899), էջ 279-281


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Ճաղարբեգեան, Յ. Ալեքսանդր Ծատուրեան. Բանաստեղծութիւններ.Երկրորդ հատոր.
Գիրք Բ. (1899), էջ 282-302


Քարամեանց, Ն. Ն Մառ. Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ. Նիւթք առ ի պատմութիւն միջին դարուց դպրութեան հայերենի.
Գիրք Բ. (1899), էջ 303-316


Օ., Ս. Վահան Գողթնացւոյ պատմութեան ժամանակագրութիւնը. Բաղդատութեամբ երկուց օրինակաց, որք հրատարակուած են ի շարս Սոփերաց. կարեւոր մեկնութիւններն ալ աւելցնելով.
Գիրք Բ. (1899), էջ 317-320(2)


Պարբերական նոր հրատարակութիւններ.
Գիրք Բ. (1899), էջ 321


Քարամեանց, Ն. Թանգարան հայկական հին եւ նոր դպրութեանց. Բ. Անկանոն գիրք նոր կտակարանաց. Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազարու. 1898.
Գիրք Բ. (1899), էջ 322-324


ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ

Ժողովրդի խօսք Նարեկացու մասին.
Գիրք Բ. (1899), էջ 325-328


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Պ. Պռօշեանցի գրական գործունէութեան քառասնամեակը.
Գիրք Բ. (1899), էջ 329-330


Թումանեանց, Յարութիւն Ալէքսանդր Սերգէեվիչ Պուշկին. Նորա ծննդեան 100-ամեկի առիթով.
Գիրք Բ. (1899), էջ 331-338


Պուշկինի տօնը.
Գիրք Բ. (1899), էջ 338-339


Բալասեանց, Գրիգոր Առիւծաձեւ Մհեր (Մի վարիանտ ազգային պօէմայից).
Գիրք Բ. (1899), էջ 339-344


Մատենագրական նորութիւններ.
Գիրք Բ. (1899), էջ 344-347


Պարոնեան, Յ. Առանց միջնորդի փեսացու գտնել.
Գիրք Բ. (1899), էջ 347-355


Աղաբէգեանց, Մարկոս Խաչկոնցութիւն.
Գիրք Բ. (1899), էջ 355-358


Սարկ, Ա. Նամակադրոշմների ծագումը.
Գիրք Բ. (1899), էջ 359-360


Ստացուած գրքեր.
Գիրք Բ. (1899), էջ 360-361


Խմբագրութեան ծանուցումներ.
Գիրք Բ. (1899), էջ 361-362


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Գիրք Բ. (1899), էջ 363-370