Վեցերորդ տարի, Գիրք Ա.
(1901 փետրուար)

Հրատարակչից.
Գիրք Ա. (1901), էջ I


Բովանդակութիւն.
Գիրք Ա. (1901), էջ II-III


Ռ., Կ. Կը հալուի ձիւնը (Նորին Կայսերական Բարձրութեան Կ. Ռ.-ի բանաստեղծութիւններից).
Գիրք Ա. (1901), էջ 1-2


Գամառ-Քաթիպա, Մարիամ (Հէքիաթ).
Գիրք Ա. (1901), էջ 3-12


Չորրորդ դարու հայ եկեղեցին. Տ. Ս. Արիստակէս Պարթեւ.
Գիրք Ա. (1901), էջ 13-50


Պռօշեանց, Պերճ Վարդի իւղը մահադեղ.
Գիրք Ա. (1901), էջ 51-62


Հրանտ-Վահէ Սեւ մտածումներ.
Գիրք Ա. (1901), էջ 63


Հրանտ-Վահէ Ոհ, թող որոտայ.
Գիրք Ա. (1901), էջ 64


Շահազիզ, Երուանդ Նոր-Նախիջեւանի Ս. Խաչ վանքը.
Գիրք Ա. (1901), էջ 65-160


Յարութիւնեանց, Իս. Իմ օրագիրը.
Գիրք Ա. (1901), էջ 161-208


Խաչկոնց, Դ. Հայոց կրօնական բանաստեղծութիւն.
Գիրք Ա. (1901), էջ 209-240


Յովհաննիսեան, Յ. Ալագեազ.
Գիրք Ա. (1901), էջ 241


Սեւ Մարդը Քահանայական խնդիր.
Գիրք Ա. (1901), էջ 242-250


Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Մի էջ Ներսիսեան Դպրոցի պատմութիւնից.
Գիրք Ա. (1901), էջ 251-259


Գէօտէ Տօրքուատօ Տասսօ (Թատերախաղ).
Գիրք Ա. (1901), էջ 260-282


ՊԱՏՄԱԿԱՆ

Ս., Պ. Նամակ խմբագրութեան.
Գիրք Ա. (1901), էջ 283-290


Տէր-Միքելեան, Արշակ Սսի եւ Ատանայի իշխանաժողովը.
Գիրք Ա. (1901), էջ 290-316


Ս. Նազարեանի նամակներ.
Գիրք Ա. (1901), էջ 317-324


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Քարամեան, Ն. Գրական երեւոյթներ. Ա. Տէր-Միքէլեան. Ուսումն ս. գրոց։ - Արիստ. եպ. Սեդրակեան. քահ. խնդիր։ - Հ. Ս. Եփրիկեան. բնաշխ. բառարան։ - Լ. Մսերեան. Հայ բարբառախօսութիւն։ - Յար. Թումանեան. Մելիք Իւսուփ։ - Մելիք Ս. Դաւիթ Բէկ. Լուսինեանք.- Կ. Տեմիրեազեվ. Չարլզ Դարվին։ - Յ. Ադամեան. Ազատ ժամեր։ - Յ. Տէր Միրաքեան. Դեռահասների ազատ ընթերցանութիւն։ - Վ. Արծրունի. Թշուառների բարեկամ։ - Մամին Սիբիրեակ. Պառավ ծիտը։ - Աւենարիուս. Ի՞նչ է սենեակը։ - Տ. Իւթիւճեան. Ատամունք։ - Բժ. Ս. Շահնազարեան. Մշակը։- Մի լրագրական քննադատութեան առթիւ։ - Ամսագիրներ.
Գիրք Ա. (1901), էջ 325-344


Բ., Ա. Մայրենի խօսք. Ընթերցանութեան ձեռնարկ կրտսեր դասարանների համար, համառօտ բառգրքով։ Կազմեցին Կ. Կուսիկեանց եւ Լ. Սարգսեանց։ Թ. 1900.
Գիրք Ա. (1901), էջ 345-347


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Թիֆլիսի Հայ եկեղեցական թանգարանի վարչութիւն.
Գիրք Ա. (1901), էջ 348-349


Մատթէոս Մամուրեան.
Գիրք Ա. (1901), էջ 349-351


Տէր-Միքելեան, Ա. Մամուլի ստուերը.
Գիրք Ա. (1901), էջ 351-355


Ստացուած գրքեր.
Գիրք Ա. (1901), էջ 356-357


Խմբագրութեան ծանուցումներ.
Գիրք Ա. (1901), էջ 357-358


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Գիրք Ա. (1901), էջ 359-362


Թիֆլիսի կենդրոնական գրավաճառանոցի.
Գիրք Ա. (1901)


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Կարալէնկօ, Վլ. Կոյր երաժիշտը (Էտիւդ).
Գիրք Ա. (1901), էջ 113-205


Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. Կանոնք ս. ժողովոց եւ ս. հարց.
Գիրք Ա. (1901), էջ 33-48