Վեցերորդ տարի, Գիրք Բ.

(1901 սեպտեմբեր)

Հրատարակչից.
Գիրք Բ. (1901), էջ I


Բովանդակութիւն.
Գիրք Բ. (1901), էջ II-III


Գամառ Քաթիպա Անիի առումը.
Գիրք Բ. (1901), էջ 1-64


Մեծ Ներսէս.
Գիրք Բ. (1901), էջ 65-112


Շահազիզ, Ե. Նոր-Նախիջեւանի հայկական մագիստրատը.
Գիրք Բ. (1901), էջ 113-160


Կարալէնկօ Անտառը խշշում է.
Գիրք Բ. (1901), էջ 161-192


Յարութիւնեանց, Իս. Ե. Սպիրի. Կին վիպագիր.
Գիրք Բ. (1901), էջ 193-215


Գէօտէ Տօրքուատօ Տասսօ. Թատերախաղ.
Գիրք Բ. (1901), էջ 216-290


Սեւ հացեր.
Գիրք Բ. (1901), էջ 291-295


Շրայնէր, Օ. Մատուռի աւերակներում.
Գիրք Բ. (1901), էջ 296-304


Խաչկոնց, Դ. Հայոց կրօնական բանաստեղծութիւն.
Գիրք Բ. (1901), էջ 305-368


Բիւզանդացի, Նորայր Ն. Երեք գիտելիք Յովհաննու Մանդակունւոյ, եւ մի գիտելիք իմ գաղղիերէն-հայերէն բառարանիս մասին.
Գիրք Բ. (1901), էջ 369-380


Թումանեանց, Յարութիւն Ծաղկոց մտայ.
Գիրք Բ. (1901), էջ 381


Գեղամեանց, Եղիշէ քահ. Երկու բնորոշ գիծ՝ Մակար կաթուղիկոսի կեանքից.
Գիրք Բ. (1901), էջ 382-395


Տէր-Գրիգորեանց, Էմին Դժոխային պայման (Կեանքից մի առակ).
Գիրք Բ. (1901), էջ 396-423


Թումանեանց, Յարութիւն Մահարձան.
Գիրք Բ. (1901), էջ 424-441


Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Մի օր Սանահնում.
Գիրք Բ. (1901), էջ 442-448


ՊԱՏՄԱԿԱՆ

Ս. Նազարեանի նամակներ.
Գիրք Բ. (1901), էջ 449-460


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Ֆարրարի թարգմանութիւնը եւ նորա քննադատները.
Գիրք Բ. (1901), էջ 461-470


Սկայ Քննական պատմութիւն ԺԹ դարու հայ դպրութեան. Գրեց Միհրան Յովհաննէսեան, հրատարակութիւն «Բանասէր»-ի, Պարիզ 1901 եւ նուիրուած Մխիթար աբբահօր անմոռաց յիշատակին։.
Գիրք Բ. (1901), էջ 470-475


Սոյլ Ինքնավստահ քննադատը.
Գիրք Բ. (1901), էջ 475-477


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Գէորգ Եւանգուլեանց.
Գիրք Բ. (1901), էջ 478-479


Ղուկասեան մրցանակաբաշխութիւն.
Գիրք Բ. (1901), էջ 479-480


Աղանեանց, Գիւտ քահ. Մի բացատրութիւն.
Գիրք Բ. (1901), էջ 480-483


Արշակ Տէր Միքելեանց.
Գիրք Բ. (1901), էջ 483-485


Գամառ Քաթիպայի արձանը.
Գիրք Բ. (1901), էջ 485


Ստացուած գրքեր.
Գիրք Բ. (1901), էջ 485-486


Խմբագրութեան ծանուցումներ.
Գիրք Բ. (1901), էջ 487


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Գիրք Բ. (1901), էջ 488-492