Եօթներորդ տարի, Համար 4
(1902 Յուլիս-Օգոստոս)

Հրատարակչից.
Համար 4 (1902), Էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 4 (1902), Էջ 3-4


Մուրացան Առաքեալը.
Համար 4 (1902), Էջ 5-43


Գօյրկիյ, Մակսիմ Չէլկաշ.
Համար 4 (1902), Էջ 44-95


Գասպօ Աւանդութիւն.
Համար 4 (1902), Էջ 96-97


Կրպէ, Բաղդի խաղը.
Համար 4 (1902), Էջ 98-104


Չեխով, Ա. Զարհուրելի գիշեր.
Համար 4 (1902), Էջ 105-111


Թումանեանց, Յարութիւն Նուագներ.
Համար 4 (1902), Էջ 112


Շահազիզ, Երուանդ Միքայէլ Նալբանդեանցը Ս. Պետերբուրգում.
Համար 4 (1902), Էջ 113-183


Մարդասէր Ջորջ Միւլլէր.
Համար 4 (1902), Էջ 184-191


Աբեղեան, Ար. Ֆրիդրիխ Բոդենշտեդտ.
Համար 4 (1902), Էջ 192-199


Կ. Ն. Բատիւշկով.
Համար 4 (1902), Էջ 200-204


Խաչատուր Աբովեանի մի նորագիւտ բանաստեղծութիւն.
Համար 4 (1902), Էջ 205-207


Թադէոսեան, Յովհաննէս Քուչակ Նահապետի երգերը.
Համար 4 (1902), Էջ 208-215


Ս. Նազարեանի նամակներ.
Համար 4 (1902), Էջ 216-220


Տէր–Գրիգորեանց, Էմին Ինչու են պարսիկները «մուրտառ» կոչում հայերին.
Համար 4 (1902), Էջ 221-227


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Բրիչ Բժիշկ Ս. Շահ-Նազարեանց. Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցների կանոնադրութեան նախագիծը. Մոսկուա, 1902.
Համար 4 (1902), Էջ 228-238


Բրիչ Հաուպտման. կազմեց Ե. Թ. հրատ. Յովհաննէս Արամեանցի. Ս.-Պետերբուրգ 1902.
Համար 4 (1902), Էջ 238-239


Բրիչ Սրբազան Պատրիարք Օրմանեանի մի նոր շրջաբերականը.
Համար 4 (1902), Էջ 240-241


Ստացուած գրքեր.
Համար 4 (1902), Էջ 242


ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Մամուլի տեսութիւն.
Համար 4 (1902), Էջ 243-245


ԳՒՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Գիտութիւն եւ արուեստ.
Համար 4 (1902), Էջ 246-248


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Այլ եւ այլք.
Համար 4 (1902), Էջ 249-260


ՄԱՀԳՈՅԺ

Հ. Արսէն Այտնեան.
Համար 4 (1902), Էջ 261


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 4 (1902), Էջ 262


Յայտարարութիւններ.
Համար 4 (1902), Էջ 263-264


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Էրկման-Շատրիան Անտառապետ Ֆրեդերիկ.
Համար 4 (1902), Էջ 49-65


Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. Կանոնք ժողովոց.
Համար 4 (1902), Էջ 65-80