Ութերորդ տարի, Համար 1
(1903 յուն.-փետր.)

Հրատարակչից.
Համար 1 (1903), էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 1 (1903), էջ 3-4


Շիրվանզադէ Հաւատարիմ ընկերներ.
Համար 1 (1903), էջ 5-38


Անդրեեւ, Լ. Լռութիւն.
Համար 1 (1903), էջ 39-56


Բուրժէ, Պօլ Մի խոստովանութիւն. Վէպիկ.
Համար 1 (1903), էջ 57-70


Բերբերեան, Մինաս Գրականութիւն եւ կեանք. Մօրիս Մէտտէրլինկ եւ նրա Մօննա Վաննա դրաման.
Համար 1 (1903), էջ 71-87


Սենկեւիչ, Հենրիխ Օրհնուած եղի՛ր (Հնդկական առասպել).
Համար 1 (1903), էջ 88-92


Մ., Յ. Հայ ուսուցչին.
Համար 1 (1903), էջ 93


Գիւրջեան, Ա. Քրդեր.
Համար 1 (1903), էջ 94-101


Յարութիւնեանց, Իսահակ Ժան-Ժակ Ռուսօն եւ իւր Էմիլը.
Համար 1 (1903), էջ 102-122


Կայծունի, Արշակ Արնոտ Գողգոթան.
Համար 1 (1903), էջ 123


Արսենեւ, Կ. Է. Զօլա.
Համար 1 (1903), էջ 124-132


Թումանեանց, Յարութիւն Յայտնութեան գրքից (Ն. կ. բ. Կ. Ռ.-ի բանաստեղծութիւններից).
Համար 1 (1903), էջ 133


Խրիմեան, Կարինէ Գաղթական կին.
Համար 1 (1903), էջ 134-137


Տօլստոյ, Լ. Ն. Աստուծու՞ն թէ մամոնային.
Համար 1 (1903), էջ 138-146


Նալբանդեանց, Միքայէլ Հեգելը եւ նորա ժամանակը.
Համար 1 (1903), էջ 147-156


Շահազիզ, Երուանդ Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեան եւ Ն. Նախիջեւանի հիմնարկութիւնը.
Համար 1 (1903), էջ 157-195


Պռիւդօմ, Սիւլլի Գիտութիւն. Նուագ.
Համար 1 (1903), էջ 196


Վ., Տ. Մարկ Տվէն.
Համար 1 (1903), էջ 197-207


Ս. Յովսէփ Հողոցմեցի.
Համար 1 (1903), էջ 208-227


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Արեւելեան հայոց նոր գրական լեզուի դասագիրք. Ստեփան Կանայեանցի գործակցութեամբ՝ մշակեց Ֆրանց Նիկողայոս Ֆինկ. Վաղարշապատ-Մարբուրգ.
Համար 1 (1903), էջ 228-230


Սրբավայրեր. Տեղագրութիւն Վասպուրականի-Վանայ նահանգի գլխաւր եկեղեցեաց, վանօրէից եւ ուսումնարանաց. աշխատասիրեց Գէորգ Շէրենց Թիֆլիս 1902.
Համար 1 (1903), էջ 231-232


Բրիչ Էմմանուէլ քահ. Նազարեանց. Ոտանաւորներ (Երեխաների համար) 15 պատկերով. Մոսկուա 1903.
Համար 1 (1903), էջ 232-236


Շ. Ջհուդ-Քուշան, վէպ Պարսկաստանի կեանքից, հեղ. Շահրիարի։ Թիֆլիս, 1902.
Համար 1 (1903), էջ 237-238


Շ. «Տանտիրոջս աղջիկը», վիպակ Նար-Դոսի, հրատ. Լոյսի։ Թիֆլիս, 1902.
Համար 1 (1903), էջ 238-239


Շ. Юрiи Веселовскiи: "Армянскiй поэтъ Смбатъ Шахъ-Азизъ", критическiй этюдъ Москва. 1902 г.
Համար 1 (1903), էջ 240


ԳՒՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Դիտող Հայկական թատրոն.
Համար 1 (1903), էջ 241-249


Շ. Նկարիչների ընկերութիւն.
Համար 1 (1903), էջ 249-250


Սենկեւիչի կարծիքը բեմին ծառայողների մասին.
Համար 1 (1903), էջ 250-251


Աղանեանց, Նուարդ Գիտական նորութիւններ.
Համար 1 (1903), էջ 251-252


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Մանկավարժ Մայրենի լեզուն ժողովրդական դպրոցում.
Համար 1 (1903), էջ 253-256


Կիլիկիոյ կաթուղիկոսի հաստատութիւնը.
Համար 1 (1903), էջ 256


Գողացուած որբեր.
Համար 1 (1903), էջ 256-258


Բեռլինի երեկոյթը.
Համար 1 (1903), էջ 258-259


Դաւադրութիւն ս. Օրմանեանի կեանքի դէմ.
Համար 1 (1903), էջ 259-260


Բեռլինի հայ ցուցահանդէսը.
Համար 1 (1903), էջ 260-261


Հանգ. Մելիք Սափարեանի ժառանգների նուիրաբերութիւն.
Համար 1 (1903), էջ 261-262


«Տարազը» ընդարձակ ծրագրով.
Համար 1 (1903), էջ 262


Մտաւոր տզրուկը.
Համար 1 (1903), էջ 262-264


Մի միջադէպի առիթով.
Համար 1 (1903), էջ 264-265


Մենաւոր Խլրտուած ճահիճը.
Համար 1 (1903), էջ 265-267


Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Ս. Բարդուղիմէոս եպիսկոպոս Գէորգեան-Ճուղուրեանց Վաղարշապատցի.
Համար 1 (1903), էջ 267-274


Զանազան լուրեր. Զղջումն.
Համար 1 (1903), էջ 274-275


ՄԱՀԳՈՅԺ

Մահգոյժ. Օր. Աննա Եզեան.
Համար 1 (1903), էջ 276


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 1 (1903), էջ 277-278


Ստացուած գրքեր.
Համար 1 (1903), էջ 278-279


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 1 (1903), էջ 280-288(2)


Կենտրոնական գրավաճառանոցի.
Համար 1 (1903)


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Տուրգենեւ, Ի. Հայրեր եւ զաւակներ.
Համար 1 (1903), էջ 1-32