Ութերորդ տարի, Համար 5
(1903 սեպտ.-հոկտ.)

Հրատարակչից.
Համար 5 (1903), էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 5 (1903), էջ 3-4


Գամառ-Քաթիպա, Հայ երիտասարդ.
Համար 5 (1903), էջ Ա-Բ


Տիգրանեան, Լ. Գերմանական Դորպատ համալսարանը եւ նորա հայ ուսանողները 1830-1892 թ.
Համար 5 (1903), էջ 5-33


Անդրէեւ, Լ. Մառախուղի մէջ.
Համար 5 (1903), էջ 34-56


Քաջբերունի Յիշողութիւններ.
Համար 5 (1903), էջ 57-75


Բրիչ Պրօֆ. Ն. Մառի վերջին գիտնական ուղեւորութեան արդիւնքը.
Համար 5 (1903), էջ 76-85


Չեխով, Ա. Առանց վերնագրի.
Համար 5 (1903), էջ 86-90


Ենգիբարեան, Գար. Ժողովրդական գրականութիւնից (Բառգիրք «Արարատեան բարբառի գրքի» առիթով).
Համար 5 (1903), էջ 91-100


Շահազիզ, Եր. Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը».
Համար 5 (1903), էջ 101-148


Ֆուլդա, Լուդվիգ Հերոստրատ.
Համար 5 (1903), էջ 149-176


Եզի Պանիր Եզի պանիր.
Համար 5 (1903), էջ 177-204


Արխանգելսկի, Ա. Վ. Ա. Ժուկովսկի.
Համար 5 (1903), էջ 205-213


Ազատեան Թաւրիզի հայ կեանքից.
Համար 5 (1903), էջ 214-221


Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Տ. Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրատեանց (Գարեգին վարժապետ).
Համար 5 (1903), էջ 222-228


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Ենգ., Գար. Բանբեր գրականութեան եւ արուեստի.
Համար 5 (1903), էջ 229-234


Ենգ., Գ. Հ. Գելցեր. Համառօտութիւն բիւզանդական կայսրների պատմութեան. գերմաներէնից թարգմանեց Մեսրոպ վարդապետ Տէր-Մովսիսեան.
Համար 5 (1903), էջ 234-237


Ստացուած գրքեր.
Համար 5 (1903), էջ 238-239


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Աղանեանց, Նուարդ Գիտութիւն եւ արուեստ.
Համար 5 (1903), էջ 240-245


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Վեհ. Հայրապետի օծման տասնամեայ տարեդարձ.
Համար 5 (1903), էջ 246


Շահի հրովարտակը հայերին.
Համար 5 (1903), էջ 246-247


Խուդադեան ապաստանարան-որբանոց.
Համար 5 (1903), էջ 247.


Պանտրմայի հայ-կաթոլիկների դարձը մայրենի եկեղեցու ծոցը.
Համար 5 (1903), էջ 248


Օր. Ալիս Բլէկվէլ.
Համար 5 (1903), էջ 248


Մշոյ Ս. Կարապետ վանքի ողբալի վիճակը.
Համար 5 (1903), էջ 248-249


Շիրվանզադէի երկերի բոհեմերէն թարգմանութիւն.
Համար 5 (1903), էջ 249


ՄԱՀԳՈՅԺ

Սուքիաս վարդապետ Պարոնեան.
Համար 5 (1903), էջ 250-251


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 5 (1903), էջ 252


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 5 (1903), էջ 253-254


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Ռուսօ, Ժան-Ժակ. Էմիլ.
Համար 5 (1903), էջ 51-66


Տուրգենեւ, Ի. Հայրեր եւ զաւակներ.
Համար 5 (1903), էջ 113-144