Իններորդ տարի, Համար 1
(1904 յուն.-փետր.)

Հրատարակչից.
Համար 1 (1904), էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 1 (1904), էջ 3-4


Փափազեան, Վ. Ալէմգիր (Վէպ պարսկական կեանքից).
Համար 1 (1904), էջ 5-43


Վէնդտ, Վ. Մոռացուած աստուած. Իրանական լեգէնդա.
Համար 1 (1904), էջ 44-51


Քարամեան, Ն. Հարիւր տարի առաջ (1799-1809).
Համար 1 (1904), էջ 52-74


Գիւրջեան, Ա. Եզդի քրդեր.
Համար 1 (1904), էջ 75-93


Վանցեան, Գրիգոր Փիլիսոփայական զրոյցներ.
Համար 1 (1904), էջ 94-110


Գեանջեցեան, Ա. Գամառ-Քաթիպայի «Մեզնից շատ առաջը».
Համար 1 (1904), էջ 111-117


Օպօչինին, Վլադ. Քահանային. Նուագ.
Համար 1 (1904), էջ 118


Անդրէեւ, Լ. Սերգէյ Պետրովիչի պատմութիւնը.
Համար 1 (1904), էջ 119-135


Ենգ., Գար. Սուտի հոգեբանութիւնը.
Համար 1 (1904), էջ 136-150


Կայծունի, Արշակ Դէպի Օշական.
Համար 1 (1904), էջ 151-154


Կօնան Դօյլ Բանակն ի՞նչպէս ազատեցի (Էտիէն Ժերարի արկածներից).
Համար 1 (1904), էջ 155-169


Հայնէի մտքերից.
Համար 1 (1904), էջ 170-171


Քեմեչէճեան, Ղ. Նախշվանցիները Մոսքոֆի «Չիժովսկիյ փատվոռի»-ին մէջը.
Համար 1 (1904), էջ 172-182


Չիլինկարեան, Ա. Կանանց հարցի մասին.
Համար 1 (1904), էջ 183-199


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Բերբերեան, Մին. 1. Տնական դաստիարակութիւն։ 2. Ազգային կրթարան-որբանոց ի Կիպրոս. 3. Կիպրոս կղզի.
Համար 1 (1904), էջ 200


Բերբերեան, Մին. Д. Ведребисели (Д. К. Малiева) «Нетронутый уголокъ» грузинскiе разсказы. Т. I СПБ. 1903.
Համար 1 (1904), էջ 201


Սկայ 1. Կ. Կոստանեան։ Նոր ժողովածու. Դ պրակ. Միջնադարեան Հայոց տաղեր և ոտանաւորներ. 2. Յակովբ Կարնեցի. Տեղագիր վերին Հայոց. յիշատակարան ԺԷ դարու. Վաղարշապատ. տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի 1903.
Համար 1 (1904), էջ 202-205


Ֆիմի Современные армянскiе поэты. М. 1903 г.
Համար 1 (1904), էջ 205-207


Հայ L'hirondelle-Ծիծեռնակ. ֆրանս. թարգմ. Ն. Լալայեան. ձայնագրեց Ն. Նիկոլայև.
Համար 1 (1904), էջ 207-208


Ստացուած գրքեր.
Համար 1 (1904), էջ 208


ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Սոյլ Անզօր չարութիւնը.
Համար 1 (1904), էջ 209-212


Հայհոյելու մենաշնորհ.
Համար 1 (1904), էջ 212-214


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Գեղասէր Թիֆլիսի պատկերահանդէս.
Համար 1 (1904), էջ 215-217


Աղանեան, Նուարդ Գիտական նորութիւններ.
Համար 1 (1904), էջ 217-218


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Վեհափառ Հայրապետի անուանակոչութեան տօնը.
Համար 1 (1904), էջ 219


Աղթամարի կաթողիկոսի ընտրութիւն.
Համար 1 (1904), էջ 220


Գրիբոեդովի մահուան 75 ամեակ.
Համար 1 (1904), էջ 220


«Տարազ».
Համար 1 (1904), էջ 220-221


«Бакинскiя извъстiя»-ն «Լումայ»-ի մասին.
Համար 1 (1904), էջ 221-223


«Լումայ» նուիրողներ.
Համար 1 (1904), էջ 223


Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 1 (1904), էջ 224-225


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 1 (1904), էջ 226-240


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Նալբանդեանց, Միքայէլ Աղցմիք.
Համար 1 (1904), էջ Ա-Ի


Տուրգենեւ, Ի. Հայրեր եւ զաւակներ.
Համար 1 (1904), էջ 177-208


Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի լիակատար ցուցակ.
Համար 1 (1904), էջ 3-32


Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. Կանոնք ս. ժողովոց եւ ս. հարց եկեղեցւոյ.
Համար 1 (1904), էջ 129-140