Իններորդ տարի, Համար 5
(1904 սեպտ.-հոկտ.)

Հրատարակչից.
Համար 5 (1904), էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 5 (1904), էջ 3-4


Եզեան, Կարապետ Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի եւ ռուսաց կառավարութեան յարաբերութիւնների ծագումը.
Համար 5 (1904), էջ 5-24


Իօկայի, Մաուրուս Մէկ շախպարտի.
Համար 5 (1904), էջ 25-31


Բարխուդարեան, Մ. Հնոց եւ նորոց.
Համար 5 (1904), էջ 32-35


Խոստիկեան, Մ. Խետերի երեւան գալը, նրանց քաղաքական ու քաղաքակրթական պատմութիւնն ու անկումը.
Համար 5 (1904), էջ 36-45


Շահազիզ, Ե. Միքայէլ Նալբանդեանցը Հնդկաստանում.
Համար 5 (1904), էջ 46-77


Քննասէր, Առաքեալներէն մինչեւ Լուսաւորիչ.
Համար 5 (1904), էջ 78-96


Ենգիբարեան, Գար. Հպարտութիւն եւ սնափառութիւն. Ըստ բժ. Դեսկիւրէի.
Համար 5 (1904), էջ 97-107.


Մուշէ վ. Գծեր Գօյրկու կեանքից.
Համար 5 (1904), էջ 108-109


Յովասափեանց, Ե. Ղարադաղ.
Համար 5 (1904), էջ 110-118


Չիլինկարեան, Ա. Կանանց հարցի մասին.
Համար 5 (1904), էջ 119-133


Ֆիգարօ Մետամորֆոզա.
Համար 5 (1904), էջ 134-143


Քաջբերունի Յիշողութիւններ.
Համար 5 (1904), էջ 144-162


Կայծունի, Արշակ Դէպի Մաքենեաց վանք. Նուէր Մեսրովպ ա. ք. Մելեանին.
Համար 5 (1904), էջ 163-175


Շահազիզ, Ե. Սարգիս արք.-եպիս. Ջալալեանի նամակը Խալիպեանին.
Համար 5 (1904), էջ 176-179


Վանցեան, Գ. Նիւթեր հայերէնի մշակութեան համար.
Համար 5 (1904), էջ 180-184


Ք., Ղ. Հասարակական կարծիք.
Համար 5 (1904), էջ 185-192


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Բերբերեան, Մ. «Ոստիկ» ժողովածուն և հայ կանայք։- Մեր կին գրողները՝ Մառի Բէյլէյրեան, Տ. Կոստանեան, Սիպիլ և այլն։- Ժողովածուի բովանդակութիւնը.
Համար 5 (1904), էջ 193-200


Ենգ., Գ. Մենք չենք կարդոմ.
Համար 5 (1904), էջ 201-203


Շ., Ադա Նեգրի, Բանաստեղծութիւններ։ II պրակ։ Թարգմ. Յ. Յակովբեան. 1904.
Համար 5 (1904), էջ 203-205


Ստացուած գրքեր.
Համար 5 (1904), էջ 205-206


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Աղանեանց, Գիւտ ա. ք. Անտօն Լանգ.
Համար 5 (1904), էջ 207-212


Աղանեանց, Նուարդ Գիտութիւն եւ արուեստ.
Համար 5 (1904), էջ 213-215


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Վեհափառ Հայրապետի օծման տասնեւմէկերորդ տարեդարձ.
Համար 5 (1904), էջ 216


Կիլիկիոյ Տ. Սահակ կաթուղիկոսի այցը Կ. Պօլիս.
Համար 5 (1904), էջ 216


Պ. Կ. Եզեանի յիսնամեակ.
Համար 5 (1904), էջ 216-217


Կ. Պօլսից.
Համար 5 (1904), էջ 217


Գլդանի հայ եկեղեցին.
Համար 5 (1904), էջ 217-218


Նամակ խմբագրին.
Համար 5 (1904), էջ 218


Սանահնի վանքի հայ գրչագիրներ.
Համար 5 (1904), էջ 218-219


Վանքի ծխականների ժողով.
Համար 5 (1904), էջ 219


ԹԵՐԹՕՆ

Ղալայչի Մարգար Նամակ խմբագրին.
Համար 5 (1904), էջ 220


ՄԱՀԳՈՅԺ

Նիլս Ֆինզէն.
Համար 5 (1904), էջ 221


Յակովբ Տէր-Յովհաննիսեան.
Համար 5 (1904), էջ 221-222


Հայ Ստեփան Զելինսկի.
Համար 5 (1904), էջ 222


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 5 (1904), էջ 223


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 5 (1904), էջ 224


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Կիւրէլ, Ֆրանսուա դը Նոր կուռք. Թատերկ երեք արարուածով.
Համար 5 (1904), էջ 33-55