Իններորդ տարի, Համար 6
(1904 նոյեմ.-դեկտ.)

Հրատարակչից.
Համար 6 (1904), էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 6 (1904), էջ 3-4


Շիրվանզադէ Գաղափարի գերին. Էսքիզ.
Համար 6 (1904), էջ 5-22


Եզեանց, Կարապետ Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի եւ ռուսաց կառավարութեան յարաբերութիւնների ծագումը.
Համար 6 (1904), էջ 23-43


Կէօրներ Յովսէփ Հայդրիխ.
Համար 6 (1904), էջ 44-64


Փափազեան, Վ. Խօսող սեղան (Նոր տարուայ ֆանտաստիկ պատմութիւն).
Համար 6 (1904), էջ 65-85


Պթէվէզիստիս, Կորնիլիա Ծննդեան առթիւ.
Համար 6 (1904), էջ 86


Չեխով, Ա. Ուստա-Թաթոսն ու սատանան (Ծննդեան պատմութիւն).
Համար 6 (1904), էջ 87-95


Բերբերեան, Մին. Գրականութիւն եւ կեանք.
Համար 6 (1904), էջ 96-118


Բերլին, Պ. Դաժան քաղաքակրթութիւն.
Համար 6 (1904), էջ 119-125


Մի նոր սեպագիր արձանագրութիւն.
Համար 6 (1904), էջ 126-127


Ռիհլ, Ալուաս Էմանուէլ Կանտ.
Համար 6 (1904), էջ 128-147


Կայծունի, Արշակ Դէպի Մաքինեաց վանք.
Համար 6 (1904), էջ 148-158


Պարթեւ Կիլիկիոյ Տ. Սահակ կաթողիկոսը Կ. Պօլսում (Նամակ Կ. Պօլսից).
Համար 6 (1904), էջ 159-166


Շահազիզ, Ե. Ս. Նազարեանի նամակը Մ. Նալբանդեանին.
Համար 6 (1904), էջ 167-169


Հացֆիլդթ, Ադոլֆ Գրական քննադատութեան հիմունքները.
Համար 6 (1904), էջ 170-197


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Ենգիբարեան, Գար. Ռափայէլ Պատկանեանի երկասիրութիւններ. Հատոր երրորդ.
Համար 6 (1904), էջ 198-207


Ղազարեան, Դր. Մ. «Արաբացի մատենագրեր Հայաստանի մասին».
Համար 6 (1904), էջ 207-217


Mars «Բանբերի» երկու աստղը եւ Արեւմտեան Հայոց գրականութիւնը.
Համար 6 (1904), էջ 217-234


Ղազարեան, Ա. Գ. Շրէյդէր. «Ճապօնիա կամ ծագող արեգակի երկիրը». ռուս. թարգմ. Հ. Ա. Հրատ. Ե. Զօհրաբեան և Մ. Սուլխանեան ընկերութեան.
Համար 6 (1904), էջ 234-238


Ստացուած գրքեր.
Համար 6 (1904), էջ 239


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Աղանեանց, Գիւտ ա. ք. Նոր պատկերահանդէս.
Համար 6 (1904), էջ 240


Աղանեանց, Նուարդ Գիտութիւն եւ արուեստ.
Համար 6 (1904), էջ 240-244


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Վեհ. Հայրապետի Թիֆլիս ժամանելը.
Համար 6 (1904), էջ 245


Վեհ. Հայրիկի կիսարձան.
Համար 6 (1904), էջ 245-246


Բատաւիայի Հայ ազգային հաստատութիւններ.
Համար 6 (1904), էջ 246


Կ. Եզեանի յօբելեան.
Համար 6 (1904), էջ 246-247


Պրօֆ. Մառի մի նոր զեկուցում.
Համար 6 (1904), էջ 247-248.


Թաւրիզի Հայուհեաց Բարեգործական Ընկերութիւն.
Համար 6 (1904), էջ 248-249


Դերասան Մաքսուտեան.
Համար 6 (1904), էջ 249


Դիտող, Նամակ Երեւանից.
Համար 6 (1904), էջ 250-252


Նոր հրատարակութիւններ.
Համար 6 (1904), էջ 252-253


Ռուս «Նովոյե աբազրենիէ» լրագիրը.
Համար 6 (1904), էջ 253


Ս. Պ. Բուրգից.
Համար 6 (1904), էջ 254


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 6 (1904), էջ 255


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 6 (1904), էջ 256-272