Տասներորդ տարի, Համար 1
(1905 մարտ)

Խմբագրութեան կանոններ.
Համար 1 (1905), Էջ I


Հրատարակչից.
Համար 1 (1905), Էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 1 (1905), Էջ 3-4


Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Ամսագիր Լուման.
Համար 1 (1905), Էջ 5-9


Շիրվանզադէ Պատուի համար. դրամա.
Համար 1 (1905), Էջ 10-37


Խանլարեան, Յ. Չե´մ յուսահատուի.
Համար 1 (1905), Էջ 38


Խանլարեան, Յ. Մի´ լար...
Համար 1 (1905), Էջ 39


Մոպասան, Գի դը Խոստովանանք.
Համար 1 (1905), Էջ 40-46


Կոստանեան, Յովհ. Սեկեահ (Լեգենդ).
Համար 1 (1905), Էջ 47-49


Բոզիեան, Յ. Կոյսի հառաչը.
Համար 1 (1905), Էջ 50-71


Ենգիբարեան, Գար. Ազգայնութեան նշանները.
Համար 1 (1905), Էջ 72-76


Զայրութեան, Մ. Պանդուխտին տենչը.
Համար 1 (1905), Էջ 77-78


Շահազիզ, Երուանդ Նալբանդեանցի նորագիւտ հնագոյն նամակների առթիւ.
Համար 1 (1905), Էջ 79-92


Կոստանեան, Տիրուհի Ճապոնուհին. ըստ Հեսսէ Վարտէգի.
Համար 1 (1905), Էջ 93-100


Վանցեան, Գ. Հայերէնը մշակելու նիւթեր.
Համար 1 (1905), Էջ 101-104


Թումանեան, Յարութիւն Գարուն.
Համար 1 (1905), Էջ 105


ՄԵՐ ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐԸ

Նամակ Կ. Պօլսից.
Համար 1 (1905), Էջ 106-111


Յարոյ, Ն. Նամակ Փարիզից.
Համար 1 (1905), Էջ 111-118


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Թամամշեան, Մ. H. Hubschmann. Die altarmenischen Ortsnamen, mit Beitragen zur historischen Topographie armeniens und enier karte. 1904 Strassburg.
Համար 1 (1905), Էջ 119


Ենգիբարեան, Գար. Полный армяно-русскiй словарь составленный докторомъ философiи А. Дагбашяномъ.
Համար 1 (1905), Էջ 120-125


Բրիչ Ա. Մարգար. Երախտիք. պատմուածք. Բագու 1904.
Համար 1 (1905), Էջ 126-127


Բրիչ Բ. Պէնկօ. Մեծ տօն. (թարգ.) Ս.Պետերբուրգ. 1905թ.
Համար 1 (1905), Էջ 127-128


Բրիչ Գր. քահ. Պետրօվ. Նոր լոյս. (թարգ. ռուսերէնից). Ս.Պետերբուրգ 1904թ.
Համար 1 (1905), Էջ 128-129


Բրիչ Նար–Դոս. Նորածին մանուկը. Վաղարշապատ. 1904թ.
Համար 1 (1905), Էջ 129-131


Գրիգոր Վանցեան. Հայ հեղինակներ. ընտիր հատուածներ միջնակարգ դպրոցների համար. Թիֆլիս, 1905թ..
Համար 1 (1905), Էջ 131


Ստացուած գրքեր.
Համար 1 (1905), Էջ 131-132


ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Լուսինեան, Գ. Գեղունի եւ Որբունի.
Համար 1 (1905), Էջ 133-136


«Լոյս» շաբաթաթերթ.
Համար 1 (1905), Էջ 136


«Նոր–Դար»–ի վերանորոգումը.
Համար 1 (1905), Էջ 136-137


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Վ., Ն. Թատրոն.
Համար 1 (1905), Էջ 138-141


Դիտող Պատկերահանդէս.
Համար 1 (1905), Էջ 141-143


Աղանեանց, Նուարդ Նոր ճառագայթներ.
Համար 1 (1905), Էջ 143-145


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Բագուի սոսկալի արկածը.
Համար 1 (1905), Էջ 146-173


Կուրսկի դէպքերը.
Համար 1 (1905), Էջ 173-175


Գուրիայի շարժումը.
Համար 1 (1905), Էջ 175-176


Սեւ ծովի ափի գաղթականներ.
Համար 1 (1905), Էջ 177-178


Կովկասի փոխարքայութիւնը.
Համար 1 (1905), Էջ 178-179


Մամուլի ներկայացուցիչների ժողով.
Համար 1 (1905), Էջ 179


Վեհ. Կաթուղիկոսի պատգամաւորութիւնը Պ. Բուրգ.
Համար 1 (1905), Էջ 180


Բաբայեան, Է. Նամակ Ս.Պ.–Բուրգից.
Համար 1 (1905), Էջ 180


Զաք., Պօղ. Նամակ Շուշուց.
Համար 1 (1905), Էջ 181-183


Նամակ խմբագրութեան.
Համար 1 (1905), Էջ 183


Խմբագրութեան կողմից.
Համար 1 (1905), Էջ 184


Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 1 (1905), Էջ 185


Յայտարարութիւններ.
Համար 1 (1905), Էջ 186-190


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Ռիչարդսօն, Չարլս Գրքերի ընտրութիւնը.
Համար 1 (1905), Էջ 1-16