Տասներորդ տարի, Համար 2
(1905 ապրիլ)

Ազդ. Խմբագրութեան կանոններ.
Համար 2 (1905), Էջ I


Հրատարակչից.
Համար 2 (1905), Էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 2 (1905), Էջ 3-4


Շիրվանզադէ Պատուի համար. դրամա. (Արարուած երկրորդ).
Համար 2 (1905), Էջ 5-32


Կոստանեան, Յովհ. Մարգարէ.
Համար 2 (1905), Էջ 33


Սգի ձայնախազերը.
Համար 2 (1905), Էջ 34-37


Խանլարեան, Յ. Գործչին.
Համար 2 (1905), Էջ 38


Ջանեան, Ա. Խակարա–քար.
Համար 2 (1905), Էջ 39-42


Խոստիկեան, Մ. Մի փորձ Ֆաուստ ողբերգութեան հիմնական գաղափարները հասկանալու.
Համար 2 (1905), Էջ 43-56


Քարամեան, Ն. Հարիւր տարի առաջ.
Համար 2 (1905), Էջ 57-62


Խանլարեան, Յ. Երգեր, նուագներ.
Համար 2 (1905), Էջ 63


Չուբարեան, Վարդան Մի ակնարկ Խաչատուր Աբովեանի գրական եւ հասարակական գործունէութեան վերայ.
Համար 2 (1905), Էջ 64-72


Ենգիբարեան, Գ. Ինքնավստահութիւն.
Համար 2 (1905), Էջ 73-78


Արամեան, Բժ. Ներսես V-ի մահուան խնդրի առթիւ.
Համար 2 (1905), Էջ 79-86


Կոստանեան, Տիրուհի Ճապոնական թատրոն.
Համար 2 (1905), Էջ 87-92


Շահազիզ, Ե. Նալբանդեանցի նորագիւտ հնագոյն նամակների առթիւ.
Համար 2 (1905), Էջ 93-115


Կոստանեան, Յովհ. Արագիլ.
Համար 2 (1905), Էջ 116-117


ՄԵՐ ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐԸ

Յարոյ, Ն. Նամակ Փարիզից.
Համար 2 (1905), Էջ 118-122


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Բրիչ Սիրու երգիչ Ն. Քուչակի երգերը. մշակեց Գէորգ Ասատուր. էջ 133. Թիֆլիզ 1905.
Համար 2 (1905), Էջ 123-126


Բրիչ Ղազ. քահ. Յովսեփեան. Ակնարկներ Ուտիացի և մահմեդական հայերի մասին. Թիֆլիզ. 1904 էջ 102.
Համար 2 (1905), Էջ 126-128


Բրիչ Վրաց գրականութիւնից Համար6. Է. Նինօշվիլի. Գօգիա Ուիշվիլի. հրատ. Գ. Աւանեանցի. թարգ. Ղ. Կ. էջ 40 Թիֆլիզ 1905.
Համար 2 (1905), Էջ 128-130


Բրիչ Ստացուած գրքեր.
Համար 2 (1905), Էջ 130


ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

«Кавказскій край».
Համար 2 (1905), Էջ 131-132


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Թատրոն.
Համար 2 (1905), Էջ 133-136


Աղանեանց, Նուարդ Գիտական նորութիւններ.
Համար 2 (1905), Էջ 136-137


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Հասարակական շարժումը Ռուսիայում.
Համար 2 (1905), Էջ 138-160


Հրատարակչական ընկերութիւն. նոր ամենօրեայ լրագիր «Բանբեր Կովկասի».
Համար 2 (1905), Էջ 160-161


Դիտող Նամակ Երեւանից.
Համար 2 (1905), Էջ 161-162


ՄԱՀԳՈՅԺ

Հայ Մակար Եքմալեան.
Համար 2 (1905), Էջ 163


Շ. Քրիստափոր Միքայէլեան.
Համար 2 (1905), Էջ 163-164


Հայ Սիմէօն Հախումեան.
Համար 2 (1905), Էջ 164


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 2 (1905), Էջ 165


Յայտարարութիւններ.
Համար 2 (1905), Էջ 166-168


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Ռիչարդսօն, Չարլս Գրքերի ընտրութիւնը.
Համար 2 (1905), Էջ 17-48