Տասներորդ տարի, Համար 3
(1905 մայիս)

Ազդ. Խմբագրութեան կանոններ.
Համար 3 (1905), Էջ I


Հրատարակչից.
Համար 3 (1905), Էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 3 (1905), Էջ 3-4


Ենգիբարեան, Գար. Հայ ազգի իղձերը.
Համար 3 (1905), Էջ 5-12


Շիրվանզադէ Պատուի համար. դրամա. (Արարուած երրորդ).
Համար 3 (1905), Էջ 13-30


Խանլարեան, Յ. Տու´ր ձեռքդ, եղբա՜յր...
Համար 3 (1905), Էջ 31


Իսլամ. Պատմուածք մի Չերքեզուհու.
Համար 3 (1905), Էջ 32-43


Պատրիկ Մօր յիշատակը.
Համար 3 (1905), Էջ 44-57


Ղազարեան, Մ. Մատերիալիզմ եւ իդէալիզմ.
Համար 3 (1905), Էջ 58-67


Աղաջանեան, Կար. Հոգեկան վարակումն եւ նրա նշանակութիւնը.
Համար 3 (1905), Էջ 68-81


Կոստանեան, Յովհ. Յաւիտենութիւն.
Համար 3 (1905), Էջ 82


Կոստանեան, Տիրուհի Ամուսնութիւնը Ճապոնիայում.
Համար 3 (1905), Էջ 83-88


Ատրպետ Բեհայիները կամ բաբիզմ.
Համար 3 (1905), Էջ 89-96


Կայծ Գարուն.
Համար 3 (1905), Էջ 97


Խասբէկեան, Գեղեցիկ Այսպէս է մարդը.
Համար 3 (1905), Էջ 98-101


Շահազիզ, Ե. Մատթէոս Կաթողիկոսի թուղթը Ն. Կ. Բ. Միխայիլ Նիկօլայեւիչին Տէր Գաբրիէլ Պատկանեանցի մասին.
Համար 3 (1905), Էջ 102-104


Զրպարտութիւն.
Համար 3 (1905), Էջ 105-106


ՄԵՐ ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐԸ

Յարոյ, Ն. Նամակ Փարիզից.
Համար 3 (1905), Էջ 107-110


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Մախլաս Մի համեստ կարծիք. Արիստակէս եպիսկոպոս (Սեդրակեան) Հայաստանեայց եկեղեցու պատկերայարգութիւնը. Մասն Ա. Պետերբուրգ 1904 թ.
Համար 3 (1905), Էջ 111-125


Ընթերցող Բարդուղիմէոս եպս. Գէորգեան. Վաղարշապատը եւ Ս. Էջմիածինը իրենց սկզբնական տեղումն են.
Համար 3 (1905), Էջ 125


Դաղբաշեան, Յ. Իմ պատասխանը պ. Գ. Ենգիբարեանին.
Համար 3 (1905), Էջ 125-132


Ստացուած գրքեր.
Համար 3 (1905), Էջ 132


ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Մեծ գրողը եւ փոքրիկ որդին.
Համար 3 (1905), Էջ 133-134


Նոր պարբերական հրատարակութիւններ.
Համար 3 (1905), Էջ 134-135


Օտար գրականութիւնից.
Համար 3 (1905), Էջ 136-138


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Թատրոն.
Համար 3 (1905), Էջ 139-141


Աղանեանց, Նուարդ Գիտական նորութիւններ.
Համար 3 (1905), Էջ 141-142


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Կովկասեան փոխարքայի ժամանումը Թիֆլիս.
Համար 3 (1905), Էջ 143-144


Ռուսիայի ներքին քաղաքականութեան յեղաշրջումը.
Համար 3 (1905), Էջ 144-165


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 3 (1905), Էջ 166


Յայտարարութիւններ.
Համար 3 (1905), Էջ 167-168


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Ռիչարդսօն, Չարլս Գրքերի ընտրութիւնը.
Համար 3 (1905), Էջ 49-80