Տասներորդ տարի, Համար 6-7
(1905 Օգոստ.- Սեպտ.)

Խմբագրութեան կողմից.
Համար 6-7 (1905), Էջ I


Հրատարակչից.
Համար 6-7 (1905), Էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 6-7 (1905), Էջ 3-4


Բարձրագոյն հրաման.
Համար 6-7 (1905), Էջ 5-7


Հայրապետական կոնդակ հայ ազգին.
Համար 6-7 (1905), Էջ 8-10


Փափազեան, Վ. Պօղոս Քէհեան.
Համար 6-7 (1905), Էջ 11-17


Իսահակեան, Համբ. Առ երկնայինը.
Համար 6-7 (1905), Էջ 18


Բոզիեան, Յ. Հակումներ. դրամա 4 արարուածով. II գործողութիւն.
Համար 6-7 (1905), Էջ 19-40


Ղազարեան, Մ. Մատերիալիզմ եւ իդէալիզմ.
Համար 6-7 (1905), Էջ 41-56.


Խանլարեան, Յ. Լռի´ր, հայ երգիչ...
Համար 6-7 (1905), Էջ 57


Mars Ի՞նչն է սպառնում Կովկասին.
Համար 6-7 (1905), Էջ 58-87


Ենգիբարեան, Գար. Հայ ազգի իղձերը.
Համար 6-7 (1905), Էջ 88-93


Ատրպետ Բէհայիներ կամ բաբիզմ.
Համար 6-7 (1905), Էջ 94-104


Հայ Հայագէտներ Եւրոպայում.
Համար 6-7 (1905), Էջ 105-107


Խանլարեան, Յ. Ահռելի գիշեր.
Համար 6-7 (1905), Էջ 108


Շահազիզ, Ե. Խորէն Նարբէի նամակները.
Համար 6-7 (1905), Էջ 109-112


Կոստանեան, Տիրուհի Ճափոն մանուկները. ըստ Հեսսե Վարտեգի.
Համար 6-7 (1905), Էջ 113-121


Յովակիմեան, Հ. Պետութեան էութիւնն ու ձեւերը.
Համար 6-7 (1905), Էջ 122-128


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Հայ Մ. Տ. Շւօտ. Քրդերը Տաճկաց–Հայաստանում. ազգագր. նիւթեր. հ. ա. Ս.Պ.Բուրգ 1905.
Համար 6-7 (1905), Էջ 129-132


Տէր–Խաչատրեան, Արշամ «Հայրենիքի կարօտը», Ա–Դօ–ի. Ս.Պ.Բուրգ, 1905.
Համար 6-7 (1905), Էջ 132-138


Բրիչ Das armenische Hymnarium. Nerses Ter-Mikaelian. Leipzig 1905.
Համար 6-7 (1905), Էջ 138-139


Բրիչ Ամպրէ. Տաղեր. Վաղարշապատ 1905.
Համար 6-7 (1905), Էջ 139-140


Բրիչ Նուէր մանուկներին. Ա. Ի. Կրասնիցկի. Արցունք. ազատ թարգմ. Օր. Մ. Ս., Ս.Պետերբուրգ 1905.
Համար 6-7 (1905), Էջ 140-141


Բրիչ Փառնակէս. Խօլերա վոդըվիլ մէկ արարուածով. Երևան 1905.
Համար 6-7 (1905), Էջ 141


Բրիչ Գարեգին Լեւոնեանց. Գծագրութիւն եւ նկարչութիւն. Առաջին մաս. Տփխիս, 1905.
Համար 6-7 (1905), Էջ 142


Բրիչ Մ. Տ. Շւոտ. ա. Քիւրտ պէկ (գծեր հայ-քրդական կեանքէն) երկ. տպ. Ս.Պետերբուրգ 1904 թ. Բ. Քիւրտ պէկ. բ. Հատորիկ. Արամը.
Համար 6-7 (1905), Էջ 142-143


Մատենագրական նորութիւններ.
Համար 6-7 (1905), Էջ 143-144


Ստացուած գրքեր.
Համար 6-7 (1905), Էջ 144-145


ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Հայ Նօր օրաթերթեր.
Համար 6-7 (1905), Էջ 146


Հայ Ինքնակոչ մասնաժողովներ.
Համար 6-7 (1905), Էջ 146-147


Հայ Լուսաբեր.
Համար 6-7 (1905), Էջ 147-148


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Աղանեանց, Նուարդ Քթով շունչ քաշելու կարեւորութիւնը.
Համար 6-7 (1905), Էջ 149


Աղանեանց, Նուարդ Նոր քնաբեր դեղ.
Համար 6-7 (1905), Էջ 149-150


Աղանեանց, Նուարդ Արտէրիօսկլէրօզի բժշկութիւնը.
Համար 6-7 (1905), Էջ 150


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Բրիչ Նոր արշալույս.
Համար 6-7 (1905), Էջ 151-154


Հայոց եկեղեցական կալուածների եւ դպրոցների վերադարձը.
Համար 6-7 (1905), Էջ 154-158


Արիւնալից օրերը Կովկասում.
Համար 6-7 (1905), Էջ 158-177


Պետական Դումա.
Համար 6-7 (1905), Էջ 177


Կայսերական մանիֆեստ.
Համար 6-7 (1905), Էջ 177-180


Ներքին լուրեր.
Համար 6-7 (1905), Էջ 180


Նամակներ խմբագրութեան.
Համար 6-7 (1905), Էջ 180-183


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Հայկական առեւտրական բարձրագոյն դպրոց Կայիրէում.
Համար 6-7 (1905), Էջ 184


Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. «Վայ ձեզ փարիսեցւոց կեղծաւորաց».
Համար 6-7 (1905), Էջ 185-187


Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 6-7 (1905), Էջ 188


Յայտարարութիւններ.
Համար 6-7 (1905), Էջ 189-192


ՅԱՎԵԼՈՒԱԾ

Միսթրալ, Ֆրեդերի Միրէյօ.
Համար 6-7 (1905), Էջ 1-16


Տէնիսըն Յիշատակին.
Համար 6-7 (1905), Էջ 49-88


Ռուսօ, Ժան-Ժակ Էմիլ. II գիրք.
Համար 6-7 (1905), Էջ 19-64