Տասներորդ տարի, Համար 8
(1905 հոկտեմբեր)

Խմբագրութեան կողմից.
Համար 8 (1905), Էջ I


Հրատարակչից.
Համար 8 (1905), Էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 8 (1905), Էջ 3-4


Խոստուկ, Սրտիս տենչանքը.
Համար 8 (1905), Էջ 5


Մալխասեան, Յովհաննէս Հօրական տուն.
Համար 8 (1905), Էջ 6-19


Բուդհայականի բարոյականութիւնը.
Համար 8 (1905), Էջ 20-28


Իսահակեան, Համբ. Յիշատակ.
Համար 8 (1905), Էջ 29


Բոզիեան, Յ. Հակումներ. դրամա 4 արարուածով. III գործողութիւն.
Համար 8 (1905), Էջ 30-48


Frapié, Léon Ջէկի.
Համար 8 (1905), Էջ 49-55


Յովակիմեան, Հ. Պետութեան էութիւնն ու ձեւերը.
Համար 8 (1905), Էջ 56-67


Քննասէր Երկրորդ Պահլաւունիք.
Համար 8 (1905), Էջ 68-75


Կոստանեան, Յովհ. Նոր Իսրայէլի սաղմոսներից.
Համար 8 (1905), Էջ 76-78


Ենգիբարեան, Գար. Պրօֆէսսոր Մակսիմ Կովալեվսկին եւ Ռուսաստանի հպատակները.
Համար 8 (1905), Էջ 79-87


Ատրպետ Բեհայիներ կամ բաբիզմ.
Համար 8 (1905), Էջ 88-96


Թումանեան, Յարութիւն Այդեմիրկան.
Համար 8 (1905), Էջ 97-100


ՄԵՐ ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐԸ

Նամակ Կ. Պօլսից.
Համար 8 (1905), Էջ 101-109


Շովրեան, Մ. Նամակ Մոսկուայից.
Համար 8 (1905), Էջ 109-117


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Աղանեանց, Նուարդ Բերինգի հսկայական գիւտը.
Համար 8 (1905), Էջ 117-119


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Բրիչ Մարգար. Հալածանքի ծնունդը. քերթուած (Բաբիի երգերից) Ալէքսանդրապօլ. 1905.
Համար 8 (1905), Էջ 120-121


Բրիչ Ժ. Մասսօն. Նապաստակ Խէչանի վրեժխնդրութիւնը կամ ինքդ քեզ օգնիր. զրոյց պատկերազարդ, ֆրանս. փոխադրեց Լևոն Մելիք-Ադամեանց. Թիֆլիզ 1905.
Համար 8 (1905), Էջ 121


Բրիչ Յար. Եսայան. Միևնոյն դագաղում... պատկեր. Թիֆլիս 1905.
Համար 8 (1905), Էջ 121-122


Բրիչ Совещанiе учителей начальныхъ училищъ.
Համար 8 (1905), Էջ 122-124


Բրիչ Աղէքսանդրապօլից Ղանլիճա, ուղևորի յիշողութիւններից. գրեց Ն. Ք. Նիկողոսեան. Ալեքսանդրապօլ. 1905.
Համար 8 (1905), Էջ 124-125


Ստացուած գրքեր.
Համար 8 (1905), Էջ 125


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Բարձրագոյն մանիֆէստ կօնստիտուցիայի մասին.
Համար 8 (1905), Էջ 126-127


Համառուսական գործադուլ.
Համար 8 (1905), Էջ 127-130


Ազատութեան տօնը Թիֆլիսում.
Համար 8 (1905), Էջ 130-134


Հայ ազգի ջարդը.
Համար 8 (1905), Էջ 134-135


Ներքին լուրեր.
Համար 8 (1905), Էջ 135


Նամակ խմբագրութեան.
Համար 8 (1905), Էջ 135-136


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Շւոտ, Մ. «Լումայի» խմբագրութեան.
Համար 8 (1905), Էջ 137-142


Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 8 (1905), Էջ 142


Յայտարարութիւններ.
Համար 8 (1905), Էջ 144


ՅԱՎԵԼՈՒԱԾ

Միսթրալ, Ֆրեդերի Միրէյօ. Պրովանսական քերթուած.
Համար 8 (1905), Էջ 17-32


Ռուսօ, Ժան-Ժակ Էմիլ. II գիրք.
Համար 8 (1905), Էջ 65-82