Տասներորդ տարի, Համար 9-10
(1905 նոյ.–դեկտ.)

Խմբագրութեան կողմից.
Համար 9-10 (1905), Էջ I


Բովանդակութիւն.
Համար 9-10 (1905), Էջ 3-4


Ենգիբարեան, Գար. Ո՞րը պիտի լինի հայ ազգի քաղաքականութիւնը.
Համար 9-10 (1905), Էջ 5-21


Բարխուդարեանց, Գէորգ Հայ եւ հայութիւն.
Համար 9-10 (1905), Էջ 22-23


Բոզիեան, Յ. Հակումներ. դրամա 4 արարուածով. IV գործողութիւն..
Համար 9-10 (1905), Էջ 24-41


Որբիկը.
Համար 9-10 (1905), Էջ 42-49


Ատրպետ Վիշապ.
Համար 9-10 (1905), Էջ 50-76


Քննասէր Երկրորդ Պահլաւունիք.
Համար 9-10 (1905), Էջ 77-82


Գալուստ Արեան հայրենիք.
Համար 9-10 (1905), Էջ 83


Mars Սպառնալիքը մեծանում է.
Համար 9-10 (1905), Էջ 84-97


Ատրպետ Բեհայիներ կամ բաբիզմ.
Համար 9-10 (1905), Էջ 98-109


Խանլարեան, Յ. Որբացած ազգը.
Համար 9-10 (1905), Էջ 110


Պատրիկ Անհունի շէմքում.
Համար 9-10 (1905), Էջ 111-133


Տէր–Աւագեան, Միքայէլ Ժողովրդական բանահիւսութիւն.
Համար 9-10 (1905), Էջ 134-136


Յ., Ն. Հառաչանք.
Համար 9-10 (1905), Էջ 137-138


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Աղանեանց, Նուարդ Թոքախտ եւ լոյս.
Համար 9-10 (1905), Էջ 139-140


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Բրիչ Հրատակութիւն «Արշալոյսի» Համար 1. Մարդ. Թարգմ. Մ.Վ. Բագու 1905.
Համար 9-10 (1905), Էջ 141-142


Բրիչ Մ. Տ. Շւոտ. Հնչակ (զատկական նուէր Տ-ցի գաղթականներին)։ Ս.Պետերբուրգ 1905.
Համար 9-10 (1905), Էջ 142-143


Ստացուած գրքեր.
Համար 9-10 (1905), Էջ 143


ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Պարբերական նոր հրատարակութիւններ.
Համար 9-10 (1905), Էջ 144-146


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Մղձաւանջ.
Համար 9-10 (1905), Էջ 147-157


Ներքին լուրեր.
Համար 9-10 (1905), Էջ 158-159


Նամակներ խմբագրութեան.
Համար 9-10 (1905), Էջ 159-161


ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Հայասէրների կոչը.
Համար 9-10 (1905), Էջ 162-163


ՄԱՀԳՈՅԺ

Մահգոյժ.
Համար 9-10 (1905), Էջ 163


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Մի տխրահռչակ զրպարտող.
Համար 9-10 (1905), Էջ 164-166


Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 9-10 (1905), Էջ 167


Յայտարարութիւններ.
Համար 9-10 (1905), Էջ 168-176


ՅԱՎԵԼՈՒԱԾ

Ռուսօ, Ժան-Ժակ Էմիլ. II գիրք.
Համար 9-10 (1905), Էջ 83-90