Տասնեւմէկերորդ տարի, Համար 1
(1906 յունուար)

Բովանդակութիւն.
Համար 1 (1906), էջ 3-4


Բարխուդարեանց, Գէորգ Նոր տարի.
Համար 1 (1906), էջ 5


Խանզադէ, Լեւոն Աւետարանի եղբայրներ (Վէպիկ).
Համար 1 (1906), էջ 6-14


Խանլարեան, Յ. Կէս գիշերին.
Համար 1 (1906), էջ 15


Ընդհատուած նախաճաշ.
Համար 1 (1906), էջ 16-23


Ահարոնեան, Գէորգ Հայ ազգի կեանքի եւ մահուան խնդիրը (Գրիգոր Նիկողոսեանի «Տեսութիւններ եւ նամակներ Մ. Ա. գ. Ա.» գրքի առթիւ).
Համար 1 (1906), էջ 24-34


Տիգրանեանց, Լ. Մրրիկը Մասիսի վրայ (Մի հատուած «Ճանապարհորդական պատկերներ» անտիպ շարադրութիւնից).
Համար 1 (1906), էջ 35-38


Մ., Մ. վ. Հայոց ամանոր.
Համար 1 (1906), էջ 39-41


Յարոյ, Ն. Իմ ճանապարհորդական յիշողութիւններից (1904-5).
Համար 1 (1906), էջ 42-56


Խանլարեան, Յ. Յառաջ.
Համար 1 (1906), էջ 57


Ատրպետ Բեհայիներ կամ բաբիզմ.
Համար 1 (1906), էջ 58-69


Թումանեան, Յարութիւն Արեան երգերից.
Համար 1 (1906), էջ 70


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Քամալեանց Ս. Գալօ Ափօ եւ Խաչան. բ. տպ. Թիֆլիս 1906.
Համար 1 (1906), էջ 71-72


Բրիչ Մեր էժանագին գրադարանը. Մաթէօ Ֆալկօնէ, Մատնիչը, լրտես։ Ս. Պետերբուրգ 1905.
Համար 1 (1906), էջ 72-73


Ստացուած գրքեր.
Համար 1 (1906), էջ 73


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Աղանեանց, Նուարդ Րէօնտգէնեան ճառագայթներ.
Համար 1 (1906), էջ 74-75


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Ներքին տեսութիւն.
Համար 1 (1906), էջ 76-81


ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Ռազմիկ Նշանաւոր եւրոպացիների խնդրագիրը նախ. Ռուզվելթին.
Համար 1 (1906), էջ 82-83


Շրջաբերական. Հայ ոչ-յեղափոխական ընկերութեանց վարչական ժողովներուն.
Համար 1 (1906), էջ 84


Աղանեանց, Նուարդ Հայնէի յիշատակին.
Համար 1 (1906), էջ 84-85


ՄԱՀԳՈՅԺ

Հայ Բժ. Լեւոն Տիգրանեանց.
Համար 1 (1906), էջ 86-87


Հայ Մակար եպիս. Բարխուտարեանց.
Համար 1 (1906), էջ 87


Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 1 (1906), էջ 87-88


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 1 (1906), էջ 89-90


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Միսթրալ, Ֆրեդերի Միրէյօ. Պրովանսական քերթուած.
Համար 1 (1906), էջ 33-48


Ռուսօ, Ժան-Ժակ Էմիլ.
Համար 1 (1906), էջ 91-106