Տասնեւմէկերորդ տարի, Համար 2
(1906 փետրուար)

Բովանդակութիւն.
Համար 2 (1906), էջ 3-4


Ագապեան, Ա. Մամիկոնեան տոհմը Հայոց պատմութեան մէջ (287-855) (Պատմական հայեացք).
Համար 2 (1906), էջ 5-17


Կոստանեան, Յովհ. Նոր իսրայելի սաղմոսներ.
Համար 2 (1906), էջ 18-21


Շւոտ, Մ. Սուլթանի գահակալութեան տարեդարձը.
Համար 2 (1906), էջ 22-33


Ահարոնեան, Գէորգ Հայ ազգի կեանքի եւ մահուան խնդիրը.
Համար 2 (1906), էջ 34-45


Խանզադէ, Լեւոն Աւետարանի եղբայրներ.
Համար 2 (1906), էջ 46-62


Խանլարեանց, Յ. Հարաւի այրին.
Համար 2 (1906), էջ 63


Սոսկալի պատիժ.
Համար 2 (1906), էջ 64-67


Շոռլուեանց, Տ. Այս տարին էլ…
Համար 2 (1906), էջ 68


Կաուցկի, Կարլ Ֆրիդրիխ Էնգէլս.
Համար 2 (1906), էջ 69-81


Թագաւորի դասը.
Համար 2 (1906), էջ 82-88


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Աղանեանց, Նուարդ Գիտութիւն եւ արուեստ.
Համար 2 (1906), էջ 89-90


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Գիւլիստանցի. Մկա վախ չունիմ (պատկեր հայ գաղթականների կեանքից) Թիֆլիս 1905 թ.
Համար 2 (1906), էջ 91-92


Բրիչ Ռ. Հաուպտման. Ջուլհակներ. դրամա 40-ական թուականից. թարգ. (ռուսերէնից) տ. Ս. Արտեմեան Ս. Պետ. 1905 թ.
Համար 2 (1906), էջ 92-97


Ստացուած գրքեր.
Համար 2 (1906), էջ 98


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Ենգիբարեան, Գար. Հայ-թուրքական համագումարը.
Համար 2 (1906), էջ 99-101


Գարունը հայոց աշխարհում.
Համար 2 (1906), էջ 101-103


Ս. Էջմիածնի միաբանութիւնը սթափւում է.
Համար 2 (1906), էջ 103-104


Երեւանի թեմական դպրոցի աշակերտների գործադուլը, Ղարաբաղի թեմի դպրոցի աշակերտների պահանջները եւ Ներսիսեան դպրոցի աշակերտների դասադուլը.
Համար 2 (1906), էջ 104-108


Թիֆլիզի հայոց բարեգործական ընկերութիւնը.
Համար 2 (1906), էջ 108-110


Պետական խորհուրդ եւ Պետական Դումա.
Համար 2 (1906), էջ 110-113


Տէր-Աստուածատրեանց, Հայկ Նամակ խմբագրութեան.
Համար 2 (1906), էջ 113-115


«Լումայ» նուիրողներ.
Համար 2 (1906), էջ 116


Նամակ խմբագրութեան.
Համար 2 (1906), էջ 117


ՄԱՀԳՈՅԺ

Մինաս Խունունց.
Համար 2 (1906), էջ 117


ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն.
Համար 2 (1906), էջ 118


Հայ, Ճաշկերույթ 'ի պատիւ Ջէմս Բրայսի.
Համար 2 (1906), էջ 118-120


Արտասահմանի հայերի հեռագիրները նախ. Ռուզվէլթին.
Համար 2 (1906), էջ 120-121


Րուզվէլտի մերժումը.
Համար 2 (1906), էջ 121-122


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 2 (1906), էջ 123-124


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 2 (1906), էջ 125-128


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Ռուսօ, Ժան-Ժակ Էմիլ.
Համար 2 (1906), էջ 107-122