Տասնեւմէկերորդ տարի, Համար 7-8
(1906 յուլիս- օգոստոս)

Բովանդակութիւն.
Համար 7-8 (1906), էջ 3


Չօպանեան, Արշակ Պեշիկթաշլեան եւ թատրոնը Հայոց մեջ.
Համար 7-8 (1906), էջ 5-45


Շոռլուեանց, Տ. Կանաչ պարտեզի զով ըստուերներում.
Համար 7-8 (1906), էջ 46


Կեսար Հայաստան եւ հայերը. Հինգերորդ և չորրորդ դարերում Քրիստոսից առաջ. Ըստ Քսենոֆոնի.
Համար 7-8 (1906), էջ 47-58


Իբսէն, Հենրիկ Երբ մենք մեռածներս սթափուենք. Դրամատիքական էպիլօգ երեք արարուածով.
Համար 7-8 (1906), էջ 59-80


Շահ-Նազարեանց, Սիմէօն Սահմանադրական-ժողովրդական (ժողովրդի ազատութեան) կուսակցութիւնը եւ աջակողմեանները.
Համար 7-8 (1906), էջ 81-93


Միքէլաձէ, Կատօ Ահաբեր ժայռը ահա երերաց.
Համար 7-8 (1906), էջ 94-95


Խանզադէ, Լեւոն Աւետարանի եղբայրները.
Համար 7-8 (1906), էջ 96-123


Գաբրիէլեանց, Ստեփան Վշտերի աշխարհ...
Համար 7-8 (1906), էջ 124


Ենգիբարեան, Գ. Ինչ է բարոյագիտութիւնը (Ըստ Մէնգէրի).
Համար 7-8 (1906), էջ 125-127


Մանտեգացցա, Պաօլօ Ապագայ մարդկութիւն (3000 թուական).
Համար 7-8 (1906), էջ 128-141


Գեանջեցեան, Ա. Նոր կեանքի շէմքին.
Համար 7-8 (1906), էջ 142-152


Քննասէր Տ. Ս. Ներսէս Շնորհալի.
Համար 7-8 (1906), էջ 153-168


ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Վարդգէս «Անահիտը» Հայոց հարցի մասին.
Համար 7-8 (1906), էջ 169-171


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Հին Երգիչ Էվոլիւցիայի օրէնքը.
Համար 7-8 (1906), էջ 172-173


Մալխասեանց, Ստ. Նամակ խմբագրութեան.
Համար 7-8 (1906), էջ 174-175


Նամակ Ս. Էջմիածնից.
Համար 7-8 (1906), էջ 175-176


Ներքին լուրեր.
Համար 7-8 (1906), էջ 176


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Լայստ, Արտուր Նինօ Վարիպանիձէ. Պատմուածք վրաց կեանքից.
Համար 7-8 (1906), էջ 17-32