Տասներկուերորդ տարի, Համար 1-2
(1907 յուլիս-օգոստոս)

Բովանդակութիւն.
Համար 1-2 (1907), էջ I


Խան-Զադէ Մեր արիւնոտ անցեալից.
Համար 1-2 (1907), էջ 3-28


Սաադի Թագաւորը պէտք է ճանաչէ բարեկամն ու թշնամին.
Համար 1-2 (1907), էջ 29-30


Շահազիզ, Երուանդ Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը.
Համար 1-2 (1907), էջ 33-48


Միսթրալ, Ֆրեդերի Միրէյօ. Պրովանսական քերթուած.
Համար 1-2 (1907), էջ 49-64


Քամալեանց, Ս. «Գիւլասար» (Անտիպ վէպիկից).
Համար 1-2 (1907), էջ 65


Քարամեան, Նիկ. Իշխան Կոստանդին Բեհբութեանի յիշատակին.
Համար 1-2 (1907), էջ 66-69


Բերբերեան, Մինաս Գրականութիւն եւ կեանք.
Համար 1-2 (1907), էջ 70-78


Խալաթեանց, Բ. Հայագիտական.
Համար 1-2 (1907), էջ 79-80


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Աղանեանց, Նուարդ Թոքախտը ոպէս սօցիալական հիւանդութիւն.
Համար 1-2 (1907), էջ 81-85


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Ենգիբարեան, Գար. Արդի կացութիւնը.
Համար 1-2 (1907), էջ 86-90


Ներքին լուրեր.
Համար 1-2 (1907), էջ 90-91


Խմբագրութեան կողմից.
Համար 1-2 (1907), էջ 91-92


ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԳՐՔԵՐ

Ստացուած գրքեր.
Համար 1-2 (1907), էջ 92-93


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 1-2 (1907), էջ 94-96


ԱԶԴ

Ազդ (կազմի վերայ).
Համար 1-2 (1907)