Տասներկուերորդ տարի, Համար 3-4
(1907 սեպտ.-հոկտ.)

Բովանդակութիւն.
Համար 3-4 (1907), էջ 2


Աղանեանց, Գիւտ ա. ք. Հանգիստ երջանկայիշատակ Տ. Տ. Մկրտիչ Ա. Խրիմեան-Հայրիկի Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց.
Համար 3-4 (1907), էջ Գ-Զ


Խրիմեան Հայրիկի անդրանիկ տպաւորութիւնները Կովկասահայերի մասին.
Համար 3-4 (1907), էջ Է–ԺԵ


Մուրացան Ինչպէ՜ս էին մեռնում.
Համար 3-4 (1907), էջ 3-16


Պէրպէրեան, Մ. Ամերիկայի հայերը.
Համար 3-4 (1907), էջ 17-25


Սաադի Գիւլիստանից.
Համար 3-4 (1907), էջ 26-30


Ծիլվան Մեր ձեւեր եւ գոյները.
Համար 3-4 (1907), էջ 31-32


Շահազիզ, Եր Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը.
Համար 3-4 (1907), էջ 33-48


Քամալեանց, Ս. Դպրոցները փակելու օրերից.
Համար 3-4 (1907), էջ 49-60


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Աղանեանց, Նուարդ Թոքախտը ոպէս սօցիալական հիւանդութիւն.
Համար 3-4 (1907), էջ 61-65


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Վեհափառ Հայրապետի հիւանդութիւնը եւ մահը.
Համար 3-4 (1907), էջ 66


Հոգեհանգիստներ.
Համար 3-4 (1907), էջ 66-67


Պատգամաւորութիւններ.
Համար 3-4 (1907), էջ 67


Կ. Պօլսի Հայոց պատգամաւորները.
Համար 3-4 (1907), էջ 68


Ցաւակցական հեռագիր եւ պատգամաւորութիւն «Լումայի» խմբագրութեան կողմից.
Համար 3-4 (1907), էջ 68


Պետական երրորդ Դուման.
Համար 3-4 (1907), էջ 69


Ստացուած գրքեր.
Համար 3-4 (1907), էջ 69


Ներքին լուրեր.
Համար 3-4 (1907), էջ 70


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 3-4 (1907), էջ 71-72