Տասներեքերորդ տարի, Համար 2
(1908 փետրուար)

Բովանդակութիւն.
Համար 2 (1908), էջ 2


Կովկասի Ն. Կ. Մ. փոխարքայ կոմս Իլարիոն Իվանովիչ Վօրօնցով-Դաշկովի 50-ամեայ յօբելեան.
Համար 2 (1908), էջ 3-7


Թիֆլիսի Հայերի պատգամաւորութիւնն և ուղերձը փոխարքային.
Համար 2 (1908), էջ 7-8


Պետեօֆի, Ալէքսանդր Փառաւոր մահ.
Համար 2 (1908), էջ 9-10


Քաջբերունի Արեան վրէժ.
Համար 2 (1908), էջ 11-25


Ենգիբարեան, Մ. Դեւ.
Համար 2 (1908), էջ 26


Բերբերեան, Մինաս Երազեալ ոսկեդար.
Համար 2 (1908), էջ 27-37


Սաադիի Գիւլիստանից.
Համար 2 (1908), էջ 38-41


Շահազիզ, Երուանդ Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը.
Համար 2 (1908), էջ 42-54


Վ., Ա. «Միջազգային պանթէօն» 1.Հիւբշման Հենրիխ։ 2.Ալէքսանդր Իվանովիչ Չուպրով։ 3.Ա. Ի. Էրտել։ 4.Էդմօնդ Դէ-Ամիչիս։ 5.Կարլ Մաքս.
Համար 2 (1908), էջ 55-59


Տ.-Գ, Ա. Հնչէ՚ք լարք իմ դալուկ սրտի.
Համար 2 (1908), էջ 60


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Անգլիայի պետական կազմը և քաղաքական կուսակցութիւնները. կազմեց Մ. Բարխուդարեան.
Համար 2 (1908), էջ 61


Աւ. Տէր Յարութիւնեան։ Պռօշեան եւ նրա գործունէութեան արժէքը։ 1908 Ն. Նախիջևան.
Համար 2 (1908), էջ 62


Գրագէտ Թէոդիկ. Ամէնուն տարեցոյցը 1908 Կ. Պօլիս.
Համար 2 (1908), էջ 62


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Ներքին տեսութիւն.
Համար 2 (1908), էջ 63-66


Աղանեան, Գիւտ ա. ք. Դարձեալ "Նոր դարի" 25 ամեակի մասին.
Համար 2 (1908), էջ 67-68


Նամակ խմբագրութեան.
Համար 2 (1908), էջ 68-69


ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԳՐՔԵՐ

Ստացուած գրքեր.
Համար 2 (1908), էջ 70


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 2 (1908), էջ 75-80