Տասնեւչորսերորդ տարի, Համար 11
(1909 նոյեմբեր)

Մեծ Իշխան Միխայիլ Նիկոլայեւիչ.
Համար 11 (1909), էջ 1


Կոստանեանց, Տիրուհի Անցեալի յուշեր.
Համար 11 (1909), էջ 3-7


Պետրոսեան, Յարութիւն Ձգտում եմ.
Համար 11 (1909), էջ 8


Ենգ., Գար. Ազատ կամք (Ըստ Բիւխների).
Համար 11 (1909), էջ 9-14


Լամպռեխտ, Կարլ Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն.
Համար 11 (1909), էջ 15-34


Սաադիի Գիւլիստանից.
Համար 11 (1909), էջ 35-38


Պետրոսեան, Յարութիւն Մի՛ վհատիր.
Համար 11 (1909), էջ 39


Մկրեան, Յովհ. քհ. Սրուանձտեանց Գարեգին եպիսկոպոս (Մահուան 17 ամեակի առիթով).
Համար 11 (1909), էջ 40-45


Օրմանեան, Մ. աե. Տ. Կոստանդին Գ. Կեսարացի։ Տ. Կոստանդին Դ. Լամբրոնացի.
Համար 11 (1909), էջ 46-53


Տէր-Մեսրոպեանց, Միխաք Շնային կարգը մարդկային կարգում Կ. Պօլսոյ մէջ († Մարկոս Աղաբէգեանի).
Համար 11 (1909), էջ 54-59


ԱՄՍՈՒԱՅ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Առաջիկայ բաժանորդագրութեան առիթով.
Համար 11 (1909), էջ 60-61


Լուրեր.
Համար 11 (1909), էջ 61-65


ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԳՐՔԵՐ

Ստացուած գրքեր.
Համար 11 (1909), էջ 65


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 11 (1909), էջ 66-68