Տասնեւչորսերորդ տարի, Համար 3
(1909 մարտ)

Պետրոսեան, Յարութիւն Միայնութեան խոհեր.
Համար 3 (1909), էջ 3


Օրմանեան, Մաղաքիա աե. Տ. Գրիգոր Դ. Տղայ.
Համար 3 (1909), էջ 4-22


Խենթ Աստուած.
Համար 3 (1909), էջ 23-25


Խանզադէ, Լեւոն Քօսա-Դաղ լերան վկան (Թրքահայ գաղթականների կեանքից).
Համար 3 (1909), էջ 26-37


Շահազիզ, Երուանդ Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը.
Համար 3 (1909), էջ 38-50


Րօզեգէր Ժողովրդի մէջ.
Համար 3 (1909), էջ 51-66


Ենգիբարեան, Մ. Մուրացանի յիշատակին.
Համար 3 (1909), էջ 67


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Մանկական գրականութիւն.
Համար 3 (1909), էջ 68-71


Գ. Ենգիբարեան. Մատենախօսութիւն.
Համար 3 (1909), էջ 71-73


Պարոյր Կրօնների պատմութիւնը. Երուանդ վ. Տէր-Մինասեանց.
Համար 3 (1909), էջ 73


ԱՄՍՈՒԱՅ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Վեհափառ Տ. Տ. Մատթէոս II. Իզմիրլեանը հաստատուած Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս.
Համար 3 (1909), էջ 74


Նուշիրվան Եւրոպան Թիւրքիայում.
Համար 3 (1909), էջ 74-76


Դարձեալ ճեմարան.
Համար 3 (1909), էջ 76-79


Լուրեր.
Համար 3 (1909), էջ 80


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 3 (1909), էջ 80