Տասնեւչորսերորդ տարի, Համար 7-8
(1909 յուլիս-օգոստոս)

Վեհ. Տ. Տ. Մատթէոս Բ. Օծեալ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց.
Համար 7-8 (1909), էջ 3


Օրմանեան, Մաղաքիա աե. Տ. Յովհաննէս Զ. Մեծաբարոյ։ Տ. Կոստանդին Ա. Բարձրբերդցի.
Համար 7-8 (1909), էջ 5-19


Պետրոսեան, Յարութիւն Կռուել եմ ուզում.
Համար 7-8 (1909), էջ 20


Քաջբերունի Պերճ Պռօշեանցի վերջին օրերը.
Համար 7-8 (1909), էջ 21-35


Աթանեան, Եղ. Երկինքը ամպոտ.
Համար 7-8 (1909), էջ 36


Pessimist Ի՞նչ է հասարակութիւնը.
Համար 7-8 (1909), էջ 37-53


Ամպրէ Ողջոյն ձեզ.
Համար 7-8 (1909), էջ 54-55


Խանզադէ Քօսա-Դաղ լերան վկան.
Համար 7-8 (1909), էջ 56-68


Րօզեգեր Ժողովրդի մէջ.
Համար 7-8 (1909), էջ 69-80


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Ենգիբարեան, Գ. «Մթնաշաղի անուրջներ» Վահան Տէրեանի.
Համար 7-8 (1909), էջ 81-85


Ստացուած գրքեր.
Համար 7-8 (1909), էջ 85-86


ԱՄՍՈՒԱՅ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Ե., Գ. Իսկական պատճառները.
Համար 7-8 (1909), էջ 87-91


Ներքին լուրեր.
Համար 7-8 (1909), էջ 92-95


ՄԱՀԳՈՅԺ

Յովհաննէս Ա. քահանայ Մկրեան.
Համար 7-8 (1909), էջ 95


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 7-8 (1909), էջ 96


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 7-8 (1909), էջ 96