Տասնեւչորսերորդ տարի, Համար 9
(1909 սեպտեմբեր)

Րօֆֆօր, Ս. Խաւար գիշերին.
Համար 9 (1909), էջ 3-6


Ենգիբարեան, Մ. Կեանք.
Համար 9 (1909), էջ 7-8


Օրմանեան, Մաղաքիա աե. Տ. Կոստանդին Ա. Բարձրբերդցի։ Տ. Յակոբ Ա. Կլայեցի։ Տ. Կոստանդին Բ. Պրօնագործ.
Համար 9 (1909), էջ 9-18


Պետրոսեան, Յարութիւն Բլբուլ.
Համար 9 (1909), էջ 19


Pessimist Ի՞նչ է հասարակութիւնը.
Համար 9 (1909), էջ 20-29


Խանզադէ Քօսա-Դաղ լերան վկան.
Համար 9 (1909), էջ 30-40


Րօզեգեր Ժողովրդի մէջ.
Համար 9 (1909), էջ 41-44


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Աղանեանց, Գիւտ ա. ք. Վրացերէն տպարան Զ. Ճիճինաձէի 1709-1909, Թիֆլիս 1909.
Համար 9 (1909), էջ 45-46


ԱՄՍՈՒԱՅ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Վ., Ա. Հայութեան երկու հատուածները.
Համար 9 (1909), էջ 47-50


Հայ Նամակ Վաղարշապատից.
Համար 9 (1909), էջ 50-54


Մանթաշեան ընտանիքի կրած կորուստը.
Համար 9 (1909), էջ 54-56


Լուրեր.
Համար 9 (1909), էջ 56-58


Ստացուած գրքեր.
Համար 9 (1909), էջ 58


Ենգիբարեան, Մկրտիչ Մի շաբաթ Փարիզում.
Համար 9 (1909), էջ 59-61


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 9 (1909), էջ 62


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 9 (1909), էջ 62-64