Տասնեւհինգերորդ տարի, Համար 1
(1910 յունուար)

Բովանդակութիւն.
Համար 1 (1910), էջ I


Պետրոսեան, Յարութիւն Քամին փչեց, թոզ ու դուման.
Համար 1 (1910), էջ 3


Արսէն Մի օր.
Համար 1 (1910), էջ 4-11


Օրմանեան, Մաղաքիա ա. ե. Տ. Մեսրոպ Ա. Արտազեցի։ Տ. Կոստանդին Ե. Սսեցի։ Տ. Պօղոս Ա. Սսեցի.
Համար 1 (1910), էջ 12-19


Ենգիբարեան, Մ. Գիւղացին.
Համար 1 (1910), էջ 20-21


Շովրեան, Մ. Պատմութիւն Սասանեանց եւ Իրանի նուաճումը արաբացիներից (Ա. Կրիմսկու).
Համար 1 (1910), էջ 22-33


Վ., Ա. Գիտութեան տօնը.
Համար 1 (1910), էջ 34-43


Լամպռեխտ, Կարլ Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն.
Համար 1 (1910), էջ 44-59


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Պարոյր Դր. Գ. Ռօլէդէր. Օնանականութիւն. խրատներ ծնողների եւ դաստիարակների համար.
Համար 1 (1910), էջ 60-63


Ստացուած գրքեր.
Համար 1 (1910), էջ 64


ԱՄՍՈՒԱՅ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Mars Պատրիարքական հրաժարական.
Համար 1 (1910), էջ 65-70


Ենգիբարեան, Գ. Ինչ պիտի անեն հայերը Թիւրքիայում.
Համար 1 (1910), էջ 71-72


Ս. Օրմանեան.
Համար 1 (1910), էջ 73-74


Վահան վարդապետ.
Համար 1 (1910), էջ 74-76


Լուրեր.
Համար 1 (1910), էջ 76-78


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 1 (1910), էջ 78.


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 1 (1910), էջ 79-81