Տասնեւհինգերորդ տարի, Համար 2
(1910 փետրուար)

Բովանդակութիւն.
Համար 2 (1910), էջ I


Արսէն Մի օր.
Համար 2 (1910), էջ 3-11


Պետրոսեան, Յարութիւն Արի՚, եղբա՛յր.
Համար 2 (1910), էջ 12


Լագէրլէօֆ, Սէլմա Լեգենդներ Քրիստոսի մասին.
Համար 2 (1910), էջ 13-19


Շովրեան, Մ. Պատմութիւն Սասանեանց եւ Իրանի նուաճումը արաբացիներից (Ա. Կրիմսկու).
Համար 2 (1910), էջ 20-34


Պետրոսեան, Յարութիւն Բաղի միջին ման եմ գալիս.
Համար 2 (1910), էջ 35


Օրմանեան, Մաղաքիա ա. ե. Տ. Թէոդորոս Բ. Կիլիկեցի։ Տ. Կարապետ Ա. Կեղեցի.
Համար 2 (1910), էջ 36-44


Վ., Ա. Գիտութեան տօնը.
Համար 2 (1910), էջ 45-57


Լամպռեխտ, Կարլ Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն.
Համար 2 (1910), էջ 58-73


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Ենգիբարեան, Գ. Պատմութիւն Հայոց Կիրակոսի վարդապետի Գանձակեցւոյ. Թիֆլիս 1909.
Համար 2 (1910), էջ 74-76


Ստացուած գրքեր.
Համար 2 (1910), էջ 76


ԱՄՍՈՒԱՅ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Մի խոշոր թիւրիմացութիւն.
Համար 2 (1910), էջ 77-80


Լուրեր.
Համար 2 (1910), էջ 80


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 2 (1910), էջ 80


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 2 (1910), էջ 81