Տասնեւհինգերորդ տարի, Համար 3
(1910 մարտ)

Բովանդակութիւն.
Համար 3 (1910), էջ I


Րօֆֆօր, Ս. Ինչպէս կախուեցի (Ուսանողի յուշերից).
Համար 3 (1910), էջ 3-7


Պետրոսեան, Յարութիւն Հէյ ջա՜ն, գարու՛ն, վառ ու սիրուն.
Համար 3 (1910), էջ 8


Արսէն Մի օր.
Համար 3 (1910), էջ 9-18


Մելքիսեդեկ աե. Մուրատեանի նամակներ.
Համար 3 (1910), էջ 19-20


Պետրոսեան, Յարութիւն Իմ ցաւը.
Համար 3 (1910), էջ 21


Օրմանեան, Մաղաքիա աե. Տ. Յակոբ Գ. Սսեցի.
Համար 3 (1910), էջ 22-26


Շովրեան, Մ. Պատմութիւն Սասանեանց եւ Իրանի նուաճումը արաբացիներից (Ա. Կրիմսկու).
Համար 3 (1910), էջ 27-34


Լագէրլէօֆ, Սէլմա Լեգենդներ Քրիստոսի մասին.
Համար 3 (1910), էջ 35-42


Լամպռեխտ, Կարլ Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն.
Համար 3 (1910), էջ 43-52


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Աղանեանց, Գիւտ ա. ք. «Ի»-ի եւ «Վ»-ի տեխնիկան.
Համար 3 (1910), էջ 53-56


ԱՄՍՈՒԱՅ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Եպիսկոպոսացուների խնդիրը.
Համար 3 (1910), էջ 57-60


Խմբագրութեան կողմից.
Համար 3 (1910), էջ 60-62


Լուրեր.
Համար 3 (1910), էջ 62-63


Նամակ խմբագրութեան.
Համար 3 (1910), էջ 63-64


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 3 (1910), էջ 64


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Համար 3 (1910), էջ 65