Տասնեւեօթերորդ տարի,
Համար 1 (1912 )

 

 

 

Լամպռէխտ, Կարլ Նորագոյն պատմագիտութիւն. V-րդ դասախօսութեան վերջին մասը.
Համար1 (1912), էջ 3-15