ՀՀ ԳԱԱ ԱՄՍԱԳՐԵՐ

ԳԱԱ ամսագրերի մասին

Հայկական մաթեմատիկական հանդես

Ֆիզիկայի հայկական հանդես

Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր. Մեխանիկա

Բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր

Աստղաֆիզիկա

ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր. Գիտություններ երկրի մասին  

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր. Ֆիզիկա

Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր . Մաթեմատիկա

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր. Տեխնիկական Գիտություններ

Հայաստանի քիմիական հանդես

Նեյրոքիմիա

Գիտության աշխարհում

Հայաստանի բժշկագիտություն  

Արյան շրջանառություն։ Հավելում «Էքսպերիմենտալ և կլինիկական բժշկության հանդես»-ի

Հայաստանի կենսաբանական հանդես (Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտ.-ի, Տեղեկագիր բիոլ. և գյուղ. գիտ.-ի)

Հայկական տնտեսագիտական հանդես

Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կաճառ գիտական պարբերական

Պատմա-բանասիրական հանդես  

Բանբեր հայագիտության

International Journal of Armenian Genocide Studies

Ցեղասպանագիտական հանդես

Հիմնարար հայագիտություն

Արվեստագիտական հանդես

ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր. Ֆիզիկո-մաթեմատիկական, բնական և տեխնիկական գիտություններ

ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտություններ

ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ

ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր. Բնական գիտություններ

ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր