ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ *** Table of Contents
1912
Գիրք 1
1911
Գիրք 1-2
1910
Գ. 1 Գ. 2 Գ. 3 Գ. 4 Գ. 5-6 Գ. 7-8 Գ. 9-10
1909
Գ. 1 Գ. 2 Գ. 3 Գ. 4 Գ. 5-6 Գ. 7-8 Գ. 9 Գ. 10 Գ. 11 Գ. 12
1908
Գիրք 1 Գիրք 2 Գիրք 3-4
1907
Գիրք 1-2 Գիրք 3-4
1906
Գ. 1 Գ. 2 Գ. 3 Գ. 4 Գ. 5-6 Գ. 7-8
1905
Գ. 1 Գ. 2 Գ. 3 Գ. 4 Գ. 5 Գ. 6-7 Գ. 8 Գ. 9-10
1904
Գ. 1 Գ. 2 Գ. 3 Գ. 4 Գ. 5 Գ. 6
1903
Գ. 1 Գ. 2 Գ. 3 Գ. 4 Գ. 5 Գ. 6
1902
Գ. 1 Գ. 2 Գ. 3 Գ. 4 Գ. 5 Գ. 6
1901
Գիրք 1 Գիրք 2
1900
Գիրք 1 Գիրք 2
1899
Գիրք 1 Գիրք 2
1898
Գիրք 1 Գիրք 2
1897
Գիրք 1 Գիրք 2
1896
Գիրք 1 Գիրք 2

«ԼՈՒՄԱ»՝ գրական, քաղաքական, պատմական և հասարակական կիսամյա, երկամսյա, վերջում՝ միամսյա հանդես։ Լույս է տեսել 1896-1912-ին, Թիֆլիսում։ Խմբագիր՝ Գյուտ Աղանյանց։ Ներկայացրել է Պ. Պռոշյանի, Մուրացանի, Շիրվանզադեի, Վ. Փափազյանի, Հ. Հովհաննիսյանի ստեղծագործությունները, եվրոպական և ռուս հեղինակների (Լերմոնտով, Տուրգենև, Կորոլենկո, Չեխով, Գորկի և ուրիշներ) թարգամանական գործեր։ Տպագրել է նաև ազգագրական, տեղագրական, մանկավարժական ուսումնասիրություններ, Մ. Նալբանդյանի և Ստ. Նազարյանցի նամակները, հուշագրություններ, Կ. Կաուցկու «Ֆրիդրիխ Էնգելս» (1906, N3) հոդվածը։ Մատենախոսական բաժնում հրապարակվել են Գ. Ենգիբարյանի հոդվածները, նմուշներ քրդական բանահյուսությունից։